Laatste documenten binnen dossier 25319


30-10-1997

OVG283 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG283

07-10-1997

OVG261 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG261

02-05-1997

KST21001 Aanpassing van enkele rijkswetten aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet rijkswetten derde tranche Awb); Memorie van toelichting

toezicht op bestuursorganen (goedkeuring, schorsing en vernietiging). Inwerkingtreding van de derde tranche is voorzien voor 1 januari 1998. De Awb is géén rijkswet en geldt dus niet in de Nederlandse Antillen en in Aruba. Deze wet geldt echter wel voor Nederlandse bestuursorganen ook wanneer zij optreden ter uitvoering van rijkswetten. Daarom is er voor gekozen om ook in rijkswetgeving zoveel mogelijk de terminologie van de Awb te hanteren. Gebleken is dat de derde tranche slechts een beperkt aantal aanpassingen noodzakelijk maakt, omdat in de rijkswetgeving niet of nauwelijks bepalingen over subsidies of beleidsregels voorkomen, terwijl de bepalingen over mandaat en delegatie veelal niet tot aanpassing nopen. De meeste aanpassingen vloeien voort uit de onderdelen toezicht op bestuursorganen en op naleving.

Kamerstuk 1996-1997 KST21001

KST21000 Aanpassing van enkele rijkswetten aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet rijkswetten derde tranche Awb); Voorstel van wet

toezicht op bestuursorganen (goedkeuring, schorsing en vernietiging). Inwerkingtreding van de derde tranche is voorzien voor 1 januari 1998. De Awb is géén rijkswet en geldt dus niet in de Nederlandse Antillen en in Aruba. Deze wet geldt echter wel voor Nederlandse bestuursorganen ook wanneer zij optreden ter uitvoering van rijkswetten. Daarom is er voor gekozen om ook in rijkswetgeving zoveel mogelijk de terminologie van de Awb te hanteren. Gebleken is dat de derde tranche slechts een beperkt aantal aanpassingen noodzakelijk maakt, omdat in de rijkswetgeving niet of nauwelijks bepalingen over subsidies of beleidsregels voorkomen, terwijl de bepalingen over mandaat en delegatie veelal niet tot aanpassing nopen. De meeste aanpassingen vloeien voort uit de onderdelen toezicht op bestuursorganen en op naleving.

Kamerstuk 1996-1997 KST21000

KST21010 Aanpassing van enkele rijkswetten aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet rijkswetten derde tranche Awb); Advies en nader rapport

Kamerstuk 1996-1997 KST21010