Laatste documenten binnen dossier 25339


18-12-1997

OVG313 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG313

12-12-1997

KST26036 Goedkeuring van de op 26 juli 1995 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst)(Trb. 1995, 282); en van het op 24 juli 1996 te Brussel tot stand gekomen Protocol opgesteld op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Politiedienst (Trb. 1996, 265); Gewijzigd amendement over verplichting om vragen over de interpretatie van de Europol Overeenkomst aan het Hof van Justitie voor te leggen

Kamerstuk 1997-1998 KST26036

HAN6519A9 Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 26 juli 1995 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst) (Trb. 1995, 282); en van het op 24 juli 1996 te Brussel tot stand gekomen Protocol opgesteld op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Trb. 1996, 265) (25339)

Handeling 1997-1998 HAN6519A9

KST26033 Goedkeuring van de op 26 juli 1995 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst)(Trb. 1995, 282); en van het op 24 juli 1996 te Brussel tot stand gekomen Protocol opgesteld op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Politiedienst (Trb. 1996, 265); Amendement inzake het instemmingsrecht van de Staten-Generaal

Voorziet in het expliciet opnemen van een instemmingsrecht van de Staten-Generaal ten aanzien van door de JBZ-Raad te nemen besluiten op grond van artikel 2, tweede lid, derde alinea, en artikel 43, derde lid, van de Europol-Overeenkomst, die tot gevolg kunnen hebben dat het takenpakket van Europol direct of indirect met executieve bevoegdheden wordt uitgebreid.

Kamerstuk 1997-1998 KST26033

OVG308 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG308

KST26035 Goedkeuring van de op 26 juli 1995 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst)(Trb. 1995, 282); en van het op 24 juli 1996 te Brussel tot stand gekomen Protocol opgesteld op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Politiedienst (Trb. 1996, 265); Gewijzigd amendement over verplichting om vragen over de interpretatie van de Europol Overeenkomst aan het Hof van Justitie voor te leggen

Kamerstuk 1997-1998 KST26035

KST26037 Goedkeuring van de op 26 juli 1995 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst)(Trb. 1995, 282); en van het op 24 juli 1996 te Brussel tot stand gekomen Protocol opgesteld op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Politiedienst (Trb. 1996, 265); Amendement inzake het instemmingsrecht van de Staten-Generaal

Strekt tot opneming van een instemmingsrecht van de Staten-Generaal in de Goedkeuringswet ten aanzien van besluiten van de Raad van Bestuur die het Koninkrijk binden, overeenkomstig de goedkeuringswetten van de Schengen Uitvoerings-overeenkomst en het Verdrag van Maastricht.

Kamerstuk 1997-1998 KST26037

HAN6519B7 Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 26 juli 1995 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst) (Trb. 1995, 282); en van het op 24 juli 1996 te Brussel tot stand gekomen Protocol opgesteld op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Trb. 1996, 265) (25339) _

Handeling 1997-1998 HAN6519B7

KST26034 Goedkeuring van de op 26 juli 1995 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst)(Trb. 1995, 282); en van het op 24 juli 1996 te Brussel tot stand gekomen Protocol opgesteld op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Politiedienst (Trb. 1996, 265); Amendement inzake het instemmingsrecht van de Staten-Generaal

Strekt tot opneming van een instemmingsrecht van de Staten-Generaal in de Goedkeuringswet ten aanzien van besluiten van de Raad van Bestuur, overeenkomstig de goedkeuringswetten van de Schengen Uitvoerings-overeenkomst en het Verdrag van Maastricht.

Kamerstuk 1997-1998 KST26034

08-12-1997

KST25951 Goedkeuring van de op 26 juli 1995 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst)(Trb. 1995, 282); en van het op 24 juli 1996 te Brussel tot stand gekomen Protocol opgesteld op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Politiedienst (Trb. 1996, 265); Motie inzake uitbreiding van het takenpakket van Europol met de bestrijding van financiële criminaliteit

Kamerstuk 1997-1998 KST25951

KST25946 Goedkeuring van de op 26 juli 1995 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst)(Trb. 1995, 282); en van het op 24 juli 1996 te Brussel tot stand gekomen Protocol opgesteld op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Politiedienst (Trb. 1996, 265); Motie tot uitbreiding takenpakket met bestrijding grensoverschr. misdrijven i.v.m. kunstvoorwerpen in georganiseerd verband

Kamerstuk 1997-1998 KST25946

KST25977 Goedkeuring van de op 26 juli 1995 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst)(Trb. 1995, 282); en van het op 24 juli 1996 te Brussel tot stand gekomen Protocol opgesteld op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Politiedienst (Trb. 1996, 265); Gewijzigd voorstel van wet

Kamerstuk 1997-1998 KST25977

KST25948 Goedkeuring van de op 26 juli 1995 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst)(Trb. 1995, 282); en van het op 24 juli 1996 te Brussel tot stand gekomen Protocol opgesteld op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Politiedienst (Trb. 1996, 265); Motie inzake versterking van de democratische controle m.b.t. de uitvoering van de Europolovereenkomst

Verzoek om de verslagen van het Gemeenschappelijke Controle Orgaan aan de Kamer te overleggen.

Kamerstuk 1997-1998 KST25948

KST25950 Goedkeuring van de op 26 juli 1995 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst)(Trb. 1995, 282); en van het op 24 juli 1996 te Brussel tot stand gekomen Protocol opgesteld op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Politiedienst (Trb. 1996, 265); Motie inzake voorlichting aan de Nederlandse burger over de betekenis en gevolgen van de Europolovereenkomst

Kamerstuk 1997-1998 KST25950

KST25880 Goedkeuring van de op 26 juli 1995 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst)(Trb. 1995, 282); en van het op 24 juli 1996 te Brussel tot stand gekomen Protocol opgesteld op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Politiedienst (Trb. 1996, 265); Brief minister met de antwoorden op een aantal vragen die zijn gesteld tijdens de mondelinge behandeling op 27 november 1997

Achtereenvolgens wordt ingegaan op: 1. Stand van zaken m.b.t. de uitvoeringsregelingen; 2. Besluiten van de Raad van Bestuur die het Koninkrijk binden; 3. Kan de rechter een Europol ambtenaar die als getuige is opgeroepen ter zitting te verschijnen, in gijzeling nemen als deze weigert bepaalde informatie te verstrekken?; 4. Criteria vertrouwelijkheid en geheimhouding; 5. Europol en Interpol; 6. Werkterrein van Europol enerzijds, taken en bevoegdheden anderzijds.

Kamerstuk 1997-1998 KST25880

KST25952 Goedkeuring van de op 26 juli 1995 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst)(Trb. 1995, 282); en van het op 24 juli 1996 te Brussel tot stand gekomen Protocol opgesteld op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Politiedienst (Trb. 1996, 265); Motie inzake afstemming van de werkzaamheden tussen Europol en Interpol

Kamerstuk 1997-1998 KST25952

KST25947 Goedkeuring van de op 26 juli 1995 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst)(Trb. 1995, 282); en van het op 24 juli 1996 te Brussel tot stand gekomen Protocol opgesteld op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Politiedienst (Trb. 1996, 265); Motie inzake de immuniteiten van Europol en het geven van operationele bevoegheden zoals in het Verdrag van Amsterdam

Kamerstuk 1997-1998 KST25947

KST25949 Goedkeuring van de op 26 juli 1995 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst)(Trb. 1995, 282); en van het op 24 juli 1996 te Brussel tot stand gekomen Protocol opgesteld op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Politiedienst (Trb. 1996, 265); Motie om geen executieve bevoegdheden toe te kennen aan Europol, alvorens hieromtrent te overleggen met de Kamer

Kamerstuk 1997-1998 KST25949

01-12-1997

OVG301 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG301

24-11-1997

OVG297 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG297

14-11-1997

OVG293 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG293

10-11-1997

OVG289 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG289

03-11-1997

OVG284 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG284

29-10-1997

OVG281 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG281

27-10-1997

OVG280 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG280

13-05-1997

KST21118 Goedkeuring van de op 26 juli 1995 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst)(Trb. 1995, 282); en van het op 24 juli 1996 te Brussel tot stand gekomen Protocol opgesteld op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Politiedienst (Trb. 1996, 265); Memorie van toelichting

De Europol-Overeenkomst omvat 47 artikelen die zijn ondergebracht in zeven titels en een bijlage. Titel I bevat de bepalingen over de oprichting en taakomschrijving van Europol. De bepalingen over het informatiesysteem zijn neergelegd in Titel II, terwijl Titel III vervolgt met de artikelen over de werkbestanden voor analyse. In Titel IV hebben de gemeenschappelijke voorwaarden voor informatieverwerking uit het informatiesysteem en de analysebestanden hun plaats gekregen. Titel V gaat over de rechtspositie en de organisatie van Europol, terwijl daarin voorts de financiële bepalingen zijn opgenomen. De artikelen over de aansprakelijkheid en rechtsbescherming zijn opgenomen in Titel VI. Titel VII bevat de slotbepalingen. De doelstelling van Europol is het leveren van een bijdrage aan de voorkoming en bestrijding door de rechtshandhavende autoriteiten van de lidtstaten van bepaalde vormen van grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit. De overeenkomst voorziet erin dat Europol zijn steun en assistentie aan de lidstaten via bepaalde kanalen levert, namelijk door tussenkomst van een in iedere lidstaat op te richten nationale eenheid en de door de nationale eenheden als vooruitgeschoven posten naar Europol afgevaardigde verbindingsofficieren.

Kamerstuk 1996-1997 KST21118

KST21117 Goedkeuring van de op 26 juli 1995 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst)(Trb. 1995, 282); en van het op 24 juli 1996 te Brussel tot stand gekomen Protocol opgesteld op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Politiedienst (Trb. 1996, 265); Voorstel van wet

De Europol-Overeenkomst omvat 47 artikelen die zijn ondergebracht in zeven titels en een bijlage. Titel I bevat de bepalingen over de oprichting en taakomschrijving van Europol. De bepalingen over het informatiesysteem zijn neergelegd in Titel II, terwijl Titel III vervolgt met de artikelen over de werkbestanden voor analyse. In Titel IV hebben de gemeenschappelijke voorwaarden voor informatieverwerking uit het informatiesysteem en de analysebestanden hun plaats gekregen. Titel V gaat over de rechtspositie en de organisatie van Europol, terwijl daarin voorts de financiële bepalingen zijn opgenomen. De artikelen over de aansprakelijkheid en rechtsbescherming zijn opgenomen in Titel VI. Titel VII bevat de slotbepalingen. De doelstelling van Europol is het leveren van een bijdrage aan de voorkoming en bestrijding door de rechtshandhavende autoriteiten van de lidtstaten van bepaalde vormen van grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit. De overeenkomst voorziet erin dat Europol zijn steun en assistentie aan de lidstaten via bepaalde kanalen levert, namelijk door tussenkomst van een in iedere lidstaat op te richten nationale eenheid en de door de nationale eenheden als vooruitgeschoven posten naar Europol afgevaardigde verbindingsofficieren.

Kamerstuk 1996-1997 KST21117

KST21119 Goedkeuring van de op 26 juli 1995 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst)(Trb. 1995, 282); en van het op 24 juli 1996 te Brussel tot stand gekomen Protocol opgesteld op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Politiedienst (Trb. 1996, 265); Advies en nader rapport

Kamerstuk 1996-1997 KST21119