Laatste documenten binnen dossier 25343


16-10-1997

OVG265 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG265

19-09-1997

OVG251 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG251

15-09-1997

OVG205 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG205

07-09-1997

OVG201 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG201

01-09-1997

KST22938 Aanpassing van de Kieswet, Gemeentewet en Provinciewet in verband met de invoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en aanpassing aan het geïntegreerd vreemdelingenbeleid; Tweede nota van wijziging inzake vermelding gemeente Halderberge in tabel m.b.t. kieskringindeling Tweede Kamer, in kieskring onder nr. 17

Deze gemeente is per abuis niet vermeld in de betreffende tabel in de wet van 2 juli 1997 tot wijziging van de Kieswet, houdende verlenging van de duur van de stemming tot acht uur 's avonds alsmede regeling van diverse andere onderwerpen (Stb. 299).

Kamerstuk 1996-1997 KST22938

OVG200 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG200

03-07-1997

OVG198 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG198

21-05-1997

KST21288 Aanpassing van de Kieswet, Gemeentewet en Provinciewet in verband met de invoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en aanpassing aan het geïntegreerd vreemdelingenbeleid; Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel bevat naast een aantal standaard-aanpassingen in verband met de invoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie aanpassingen in: - de voorschriften voor kiesgerechtigdheid en de registratie daarvan voor de verkiezingen van leden van het Europees Parlement, de Tweede Kamer, provinciale staten en de gemeenteraad; - de definitie van het begrip "ingezetene', dat een kernbegrip is voor de kiesgerechtigdheid. In de Kieswet en de Gemeentewet wijzigen bepalingen inzake het kiesrecht van niet-Nederlanders, waarbij het kiesrecht wordt gekoppeld aan de verblijfstitel. Actief kiesrecht voor gemeenteraden zal alleen toekomen aan vreemdelingen die op de dag van de kandidaatstelling en de vijf voorafgaande jaren aan zekere verblijfsrechtelijke voorwaarden hebben voldaan. Voor het passief kiesrecht is de dag waarop de gemeenteraad beslist over de toelating als lid van de gemeenteraad het referentiepunt. Beoogde inwerkingtreding is 1 januari (uiterlijk 20 januari) 1998, gezien de datum van kandidaatstelling voor de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen.

Kamerstuk 1996-1997 KST21288

KST21287 Aanpassing van de Kieswet, Gemeentewet en Provinciewet in verband met de invoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en aanpassing aan het geïntegreerd vreemdelingenbeleid; Voorstel van wet

de definitie van het begrip "ingezetene', dat een kernbegrip is voor de kiesgerechtigdheid. In de Kieswet en de Gemeentewet wijzigen bepalingen inzake het kiesrecht van niet-Nederlanders, waarbij het kiesrecht wordt gekoppeld aan de verblijfstitel. Actief kiesrecht voor gemeenteraden zal alleen toekomen aan vreemdelingen die op de dag van de kandidaatstelling en de vijf voorafgaande jaren aan zekere verblijfsrechtelijke voorwaarden hebben voldaan. Voor het passief kiesrecht is de dag waarop de gemeenteraad beslist over de toelating als lid van de gemeenteraad het referentiepunt. Beoogde inwerkingtreding is 1 januari (uiterlijk 20 januari) 1998, gezien de datum van kandidaatstelling voor de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen.

Kamerstuk 1996-1997 KST21287