Laatste documenten binnen dossier 25397


18-12-1997

OVG313 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG313

16-12-1997

KST26302 Het verschaffen van een wettelijke basis voor uitkeringen en subsidies op de terreinen van maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid; Nota n.a.v. het verslag

Minister Borst en staatssecretaris Terpstra (beiden VWS) gaan in op vragen en opmerkingen uit het verslag.

Kamerstuk 1997-1998 KST26302

12-12-1997

KST26072 Het verschaffen van een wettelijke basis voor uitkeringen en subsidies op de terreinen van maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid; Amendement mbt de opneming van een voorhangbepaling in artikel 10a Welzijnswet 1994

Kamerstuk 1997-1998 KST26072

KST26074 Het verschaffen van een wettelijke basis voor uitkeringen en subsidies op de terreinen van maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid; Amendement ivm invoering aparte grondslag voor een specifieke uitkering voor maatschappelijke opvang en voor verslavingszorg

Vervanging van eerder amendement in verband met een wijziging in de ondertekening.

Kamerstuk 1997-1998 KST26074

KST26069 Het verschaffen van een wettelijke basis voor uitkeringen en subsidies op de terreinen van maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid; Amendement ivm invoering aparte grondslag voor een specifieke uitkering voor maatschappelijke opvang en voor verslavingszorg

Kamerstuk 1997-1998 KST26069

KST26071 Het verschaffen van een wettelijke basis voor uitkeringen en subsidies op de terreinen van maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid; Amendement mbt de opneming van een voorhangbepaling in artikel 10a Welzijnswet 1994

Kamerstuk 1997-1998 KST26071

KST26073 Het verschaffen van een wettelijke basis voor uitkeringen en subsidies op de terreinen van maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid; Gewijzigd amendement m.b.t. de opneming van een voorhangbepaling in artikel 10a Welzijnswet 1994

Kamerstuk 1997-1998 KST26073

KST26070 Het verschaffen van een wettelijke basis voor uitkeringen en subsidies op de terreinen van maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid; Amendement inzake een wettelijk basis voor verplichte informatievoorziening en registratie

Kamerstuk 1997-1998 KST26070

25-11-1997

KST25593 Het verschaffen van een wettelijke basis voor uitkeringen en subsidies op de terreinen van maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid; Nota van wijziging

Omdat het niet zeker is of het onderhavige wetsvoorstel op 1 januari 1998 in werking kan treden en omdat de algemene maatregel van bestuur op grond van aritkel 10a niet voor die datum zal zijn afgerond, worden in deze nota van wijziging enkele maatregelen voor het jaar 1998 getroffen.

Kamerstuk 1997-1998 KST25593

24-11-1997

OVG297 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG297

14-11-1997

OVG293 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG293

13-10-1997

KST24258 Het verschaffen van een wettelijke basis voor uitkeringen en subsidies op de terreinen van maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid; Nota n.a.v. het verslag

de keuze voor enerzijds een uitkering ten behoeve van maatschappelijke opvang (exclusief vrouwenopvang) en verslavingsbeleid en anderzijds een uitkering ten behoeve van vrouwenopvang.

Kamerstuk 1997-1998 KST24258

19-09-1997

KST23686 Het verschaffen van een wettelijke basis voor uitkeringen en subsidies op de terreinen van maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid; Verslag

Bevat vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Kamerstuk 1996-1997 KST23686

24-06-1997

KST22135 Het verschaffen van een wettelijke basis voor uitkeringen en subsidies op de terreinen van maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid; Memorie van toelichting

beleid op het terrein van vrouwenopvang (zoals de Blijf van mijn Lijfhuizen en de FIOM-opvang). Daarnaast wordt een wettelijke basis gelegd voor subsidiƫring door de Minister van VWS van instellingen op het terrein van het verslavingsbeleid welke een landelijke functie hebben.

Kamerstuk 1996-1997 KST22135

KST22132 Het verschaffen van een wettelijke basis voor uitkeringen en subsidies op de terreinen van maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid; Voorstel van wet

beleid op het terrein van vrouwenopvang (zoals de Blijf van mijn Lijfhuizen en de FIOM-opvang). Daarnaast wordt een wettelijke basis gelegd voor subsidiƫring door de Minister van VWS van instellingen op het terrein van het verslavingsbeleid welke een landelijke functie hebben.

Kamerstuk 1996-1997 KST22132