Laatste documenten binnen dossier 25407


12-12-1997

OVG308 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG308

24-11-1997

OVG297 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG297

14-11-1997

OVG293 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG293

27-06-1997

KST22254 Aanpassing van wetgeving aan de invoering van het geregistreerd partnerschap in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Aanpassingswet geregistreerd partnerschap); Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel dient tot aanpassing van alle relevante wetgeving, uitgezonderd wetgeving ter implementatie van internationale regels, aan de invoering van het geregistreerd partnerschap. Het wetsvoorstel tot invoering van een geregistreerd partnerschap is op 19 december 1996 door de Tweede Kamer aanvaard (Kamerstukken II, 1995-1996, 23761, nr. 9). Daarmee worden de meeste gevolgen die de wet aan een huwelijk verbindt, ook verbonden aan een registratie van partnerschap door twee personen van hetzelfde of verschillend geslacht. De gevolgen strekken zich niet uit tot de familierechtelijke betrekkingen met kinderen. Gelet op de omvang van de aanpassingen van andere wetgeving is voor een apart aanpassingswetsvoorstel gekozen.

Kamerstuk 1996-1997 KST22254

KST22260 Aanpassing van wetgeving aan de invoering van het geregistreerd partnerschap in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Aanpassingswet geregistreerd partnerschap); Advies en nader rapport

Kamerstuk 1996-1997 KST22260

KST22258 Aanpassing van wetgeving aan de invoering van het geregistreerd partnerschap in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Aanpassingswet geregistreerd partnerschap); Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel dient tot aanpassing van alle relevante wetgeving, uitgezonderd wetgeving ter implementatie van internationale regels, aan de invoering van het geregistreerd partnerschap. Het wetsvoorstel tot invoering van een geregistreerd partnerschap is op 19 december 1996 door de Tweede Kamer aanvaard (Kamerstukken II, 1995-1996, 23761, nr. 9). Daarmee worden de meeste gevolgen die de wet aan een huwelijk verbindt, ook verbonden aan een registratie van partnerschap door twee personen van hetzelfde of verschillend geslacht. De gevolgen strekken zich niet uit tot de familierechtelijke betrekkingen met kinderen. Gelet op de omvang van de aanpassingen van andere wetgeving is voor een apart aanpassingswetsvoorstel gekozen.

Kamerstuk 1996-1997 KST22258