Laatste documenten binnen dossier 25446


12-03-1999

KST33924 Instelling van een exclusieve economische zone van het Koninkrijk (Rijkswet instelling exclusieve economische zone); Motie over planologisch instrumentarium voor toetsing van activiteiten of projecten in de Noordzee

Kamerstuk 1998-1999 KST33924

KST33922 Instelling van een exclusieve economische zone van het Koninkrijk (Rijkswet instelling exclusieve economische zone); Motie over het overheidsbeleid inzake inrichting van de exclusieve economische zone (EER)

De motie bepleit het opnemen van sturingsmogelijkheden voor de overheid in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening ten aanzien van bouw- en andere economische activiteiten in het Noordzeegebied buiten de 12-mijlszone.

Kamerstuk 1998-1999 KST33922

KST33919 Instelling van een exclusieve economische zone van het Koninkrijk (Rijkswet instelling exclusieve economische zone); Brief staatssecretaris over instelling van een EEZ m.b.t. een zendmast in zee, wetgeving op de Antillen en Aruba, NCP

uitbreiding van het instrumentarium op het Nederlands continentaal plat.

Kamerstuk 1998-1999 KST33919

OVG475 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de vergaderingen van 16 maart tot en met 18 maart

Agenda 1998-1999 OVG475

KST33921 Instelling van een exclusieve economische zone van het Koninkrijk (Rijkswet instelling exclusieve economische zone); Motie over een AMvB dan wel relevante noodwetgeving voor de toetsing van bouwplannen van Delta Radio

De motie betreft de toetsing van de door Delta Radio aangevraagde vergunning voor het plaatsen van zendmasten buiten de 12-mijlszone voor de kust van Walcheren.

Kamerstuk 1998-1999 KST33921

KST33923 Instelling van een exclusieve economische zone van het Koninkrijk (Rijkswet instelling exclusieve economische zone); Motie over het middels noodwetgeving voorkomen van de plaatsing van de zendinstallatie van Radio Delta

Kamerstuk 1998-1999 KST33923

28-07-1997

KST22779 Instelling van een exclusieve economische zone van het Koninkrijk (Rijkswet instelling exclusieve economische zone); Memorie van toelichting

Met de instelling van een exclusieve economische zone (EEZ) van het Koninkrijk in Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba biedt dit wetsvoorstel betere mogelijkheden om op te treden tegen illegale olielozingen op zee, zoals bedoeld in het VN-Zeerechtverdrag (Trb. 1983, 83) en het MARPOL-verdrag (Trb. 1975, 147 en Trb. 1978, 187). Een EEZ is een gebied buiten en grenzend aan de territoriale zee en bezit een specifieke juridische status, ingesteld in het VN-Zeerechtverdrag. Met de instelling van een EEZ kan Nederland illegale ernstige olielozingen door buitenlandse schepen buiten de Nederlandse binnenwateren of territoriale zee vervolgen. Datzelfde geldt voor uitbreiding van de rechtsmacht ten behoeve van bescherming van het mariene milieu in het Caraïbisch zeegebied (Trb. 1983, 152). Instelling van de EEZ betekent een aanpassing van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen (Stb. 1983, 683) op het punt van de uitbreiding van de rechtsmacht met betrekking tot buitenlandse schepen.

Kamerstuk 1996-1997 KST22779

KST22781 Instelling van een exclusieve economische zone van het Koninkrijk (Rijkswet instelling exclusieve economische zone); Advies en nader rapport

Kamerstuk 1996-1997 KST22781

KST22778 Instelling van een exclusieve economische zone van het Koninkrijk (Rijkswet instelling exclusieve economische zone); Voorstel van wet

Met de instelling van een exclusieve economische zone (EEZ) van het Koninkrijk in Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba biedt dit wetsvoorstel betere mogelijkheden om op te treden tegen illegale olielozingen op zee, zoals bedoeld in het VN-Zeerechtverdrag (Trb. 1983, 83) en het MARPOL-verdrag (Trb. 1975, 147 en Trb. 1978, 187). Een EEZ is een gebied buiten en grenzend aan de territoriale zee en bezit een specifieke juridische status, ingesteld in het VN-Zeerechtverdrag. Met de instelling van een EEZ kan Nederland illegale ernstige olielozingen door buitenlandse schepen buiten de Nederlandse binnenwateren of territoriale zee vervolgen. Datzelfde geldt voor uitbreiding van de rechtsmacht ten behoeve van bescherming van het mariene milieu in het Caraïbisch zeegebied (Trb. 1983, 152). Instelling van de EEZ betekent een aanpassing van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen (Stb. 1983, 683) op het punt van de uitbreiding van de rechtsmacht met betrekking tot buitenlandse schepen.

Kamerstuk 1996-1997 KST22778

KST22780 Instelling van een exclusieve economische zone van het Koninkrijk (Rijkswet instelling exclusieve economische zone); Oorspronkelijke tekst

Kamerstuk 1996-1997 KST22780