Laatste documenten binnen dossier 25464


27-11-1997

OVG300 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG300

03-11-1997

OVG284 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG284

01-09-1997

KST22941 Aanpassing van bijzondere wetten aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet derde tranche Awb II); Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel strekt tot aanpassing van een aantal wetten aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) (Stb. 1996, 333). Het vormt een aanvulling op wetsvoorstel Aanpassingswet derde tranche Awb I (zie Kamerstuk 25319). Het bevat de aanpassingen van wetten die in de eerste aanpassingswet nog niet konden worden meegenomen. Voor achtergronden en aanpak wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij de eerste aanpassingswet. Standaardaanpassingen zijn toegelicht met cijfers, die verwijzen naar de lijst van standaardaanpassingen die is opgenomen in deel 2 van de memorie van toelichting bij de eerste aanpassingswet. Een kort overzicht wordt gegeven van afwijkingen van dwingende bepalingen van de Awb. In het onderhavige wetsvoorstel zijn niet de aanpassingen van de onderwijswetgeving opgenomen. Het voornemen is dat de derde tranche op 1 januari 1998 in werking treedt voor het gehele bestuursrecht, met uitzondering van het onderwijsrecht.

Kamerstuk 1996-1997 KST22941

KST22943 Aanpassing van bijzondere wetten aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet derde tranche Awb II); Oorspronkelijke tekst

Kamerstuk 1996-1997 KST22943

KST22942 Aanpassing van bijzondere wetten aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet derde tranche Awb II); Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel strekt tot aanpassing van een aantal wetten aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) (Stb. 1996, 333). Het vormt een aanvulling op wetsvoorstel Aanpassingswet derde tranche Awb I (zie Kamerstuk 25319). Het bevat de aanpassingen van wetten die in de eerste aanpassingswet nog niet konden worden meegenomen. Voor achtergronden en aanpak wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij de eerste aanpassingswet. Standaardaanpassingen zijn toegelicht met cijfers, die verwijzen naar de lijst van standaardaanpassingen die is opgenomen in deel 2 van de memorie van toelichting bij de eerste aanpassingswet. Een kort overzicht wordt gegeven van afwijkingen van dwingende bepalingen van de Awb. In het onderhavige wetsvoorstel zijn niet de aanpassingen van de onderwijswetgeving opgenomen. Het voornemen is dat de derde tranche op 1 januari 1998 in werking treedt voor het gehele bestuursrecht, met uitzondering van het onderwijsrecht.

Kamerstuk 1996-1997 KST22942

KST22944 Aanpassing van bijzondere wetten aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet derde tranche Awb II); Advies en nader rapport

Kamerstuk 1996-1997 KST22944