Laatste documenten binnen dossier 25465


12-03-1998

OVG345 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG345

06-02-1998

OVG332 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG332

02-02-1998

OVG328 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG328

16-01-1998

OVG320 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG320

14-01-1998

OVG317 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG317

09-01-1998

KST26801 Instelling van een vast college van advies inzake internationale vraagstukken, in het bijzonder met betrekking tot de rechten van de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie (Wet op de Adviesraad internationale vraagstukken); Nota van wijziging

Betreft voorziening ("werkt terug tot") inzake de feitelijke instelling en het functioneren van deze adviesraad met ingang van 1 januari 1998, voor het geval de Wet onverhoopt niet per die datum in het Staatsblad gepubliceerd wordt. Hiermee wordt een leemte in het adviesstelsel op het terrein van de internationale vraagstukken voorkomen.

Kamerstuk 1997-1998 KST26801

06-01-1998

OVG315 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG315

05-09-1997

KST23027 Instelling van een vast college van advies inzake internationale vraagstukken, in het bijzonder met betrekking tot de rechten van de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie (Wet op de Adviesraad internationale vraagstukken); Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van de wetgeving ter inrichting van het nieuwe adviesstelsel van de rijksoverheid. Door het van kracht worden van de Herzieningswet adviescolleges zijn per 1 januari 1997 drie adviescolleges opgeheven, die de regering eerder over onderwerpen op het gebied van het buitenlands beleid adviseerden: - de Adviescommissie Mensenrechten Buitenlands Beleid (ACM); - de Adviesraad Vrede en Veiligheid (AVV); - de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR). Dit wetsvoorstel beoogt een bundeling van de beleidsadvisering tot stand te brengen, zonder de deskunidigheid op specifieke terreinen te verliezen.

Kamerstuk 1996-1997 KST23027

KST23007 Instelling van een vast college van advies inzake internationale vraagstukken, in het bijzonder met betrekking tot de rechten van de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie (Wet op de Adviesraad internationale vraagstukken); Advies en nader rapport

Kamerstuk 1996-1997 KST23007

KST23028 Instelling van een vast college van advies inzake internationale vraagstukken, in het bijzonder met betrekking tot de rechten van de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie (Wet op de Adviesraad internationale vraagstukken); Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van de wetgeving ter inrichting van het nieuwe adviesstelsel van de rijksoverheid. Door het van kracht worden van de Herzieningswet adviescolleges zijn per 1 januari 1997 drie adviescolleges opgeheven, die de regering eerder over onderwerpen op het gebied van het buitenlands beleid adviseerden: - de Adviescommissie Mensenrechten Buitenlands Beleid (ACM); - de Adviesraad Vrede en Veiligheid (AVV); - de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR). Dit wetsvoorstel beoogt een bundeling van de beleidsadvisering tot stand te brengen, zonder de deskunidigheid op specifieke terreinen te verliezen.

Kamerstuk 1996-1997 KST23028