Laatste documenten binnen dossier 25641


26-05-1998

KST29732 Nadere wijziging van een aantal sociale zekerheidswetten en enige andere wetten, houdende wijziging / intrekking van de Wet Werkloosheidsvoorziening, eenvormige definiëring van de term gezamenlijke huishouding en technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1997); Nota 'Harmonisatie van leefvormbepalingen in de sociale verzekeringen'

In deze nota worden de criteria verduidelijkt die worden gebruikt in de definitie van het begrip gezamenlijke huishouding. Ingegaan wordt op de inhoud van de leefvormbepaling en de uitwerking daarvan in de socialezekerheidswetten. Ook worden enkele aspecten uit de jurisprudentie belicht en wordt aangegeven dat het in het kader van de handhaving en de fraudebestrijding noodzakelijk was ten aanzien van een aantal evidente situaties het onweerlegbaar rechtsvermoeden te introduceren. De nota beperkt zich tot die socialezekerheidswetten waarop het individualiseringsbeginsel niet van toepassing is.

Kamerstuk 1997-1998 KST29732

18-12-1997

OVG313 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG313

19-11-1997

KST25245 Nadere wijziging van een aantal sociale zekerheidswetten en enige andere wetten, houdende wijziging / intrekking van de Wet Werkloosheidsvoorziening, eenvormige definiëring van de term gezamenlijke huishouding en technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1997); Verslag wetgevingsoverleg over de Veegwet SZW 1997 (25641)

De vaste commissie voor SZW heeft op 10 november 1997 overleg gevoerd met staatssecretaris De Grave (SZW) over de Veegwet SZW 1997. Van het overleg is een stenografisch verslag uitgebracht.

Kamerstuk 1997-1998 KST25245

14-11-1997

OVG293 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG293

11-11-1997

KST25037 Nadere wijziging van een aantal sociale zekerheidswetten en enige andere wetten, houdende wijziging / intrekking van de Wet Werkloosheidsvoorziening, eenvormige definiëring van de term gezamenlijke huishouding en technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1997); Nota van wijziging

In deze nota van wijziging is een aantal wijzigingen opgenomen die bij nader inzien nog noodzakelijk bleken. De wijzigingen zijn technisch van aard.

Kamerstuk 1997-1998 KST25037

KST25036 Nadere wijziging van een aantal sociale zekerheidswetten en enige andere wetten, houdende wijziging / intrekking van de Wet Werkloosheidsvoorziening, eenvormige definiëring van de term gezamenlijke huishouding en technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1997); Nota n.a.v. het verslag

Statssecretaris De Grave (SZW) gaat in op vragen en opmerkingen uit de Tweede Kamer over de Veegwet SZW 1997. Hierbij komen onder meer aan de orde wijziging of intrekking van de WWV en het voeren van een gezamenlijke huishouding.

Kamerstuk 1997-1998 KST25036

08-10-1997

KST24163 Nadere wijziging van een aantal sociale zekerheidswetten en enige andere wetten, houdende wijziging / intrekking van de Wet Werkloosheidsvoorziening, eenvormige definiëring van de term gezamenlijke huishouding en technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1997); Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel bevat: - een verzameling van aanpassingen in de socialezekerheidswetgeving die noodzakelijk zijn doordat sinds de "Veegwet 1996" (Stb. 1995, 691) verschillende wetten tot stand zijn gekomen die doorwerken in de socialezekerheidswetten (zoals de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte, de Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid, de Algemene nabestaandenwet, de Vaststellingswet titel 7.10 BW en de Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet 1996); - wijziging en intrekking op een later tijdstip van de Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV) en daarmee verband houdende wijzigingen in andere wetten; - aanpassing van de bepalingen inzake het voeren van een gezamenlijke huishouding in de sociale verzekeringswetten. De voorgestelde wijzigingen zijn overwegend technisch van aard.

Kamerstuk 1997-1998 KST24163

KST24162 Nadere wijziging van een aantal sociale zekerheidswetten en enige andere wetten, houdende wijziging / intrekking van de Wet Werkloosheidsvoorziening, eenvormige definiëring van de term gezamenlijke huishouding en technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1997); Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel bevat: - een verzameling van aanpassingen in de socialezekerheidswetgeving die noodzakelijk zijn doordat sinds de "Veegwet 1996" (Stb. 1995, 691) verschillende wetten tot stand zijn gekomen die doorwerken in de socialezekerheidswetten (zoals de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte, de Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid, de Algemene nabestaandenwet, de Vaststellingswet titel 7.10 BW en de Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet 1996); - wijziging en intrekking op een later tijdstip van de Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV) en daarmee verband houdende wijzigingen in andere wetten; - aanpassing van de bepalingen inzake het voeren van een gezamenlijke huishouding in de sociale verzekeringswetten. De voorgestelde wijzigingen zijn overwegend technisch van aard.

Kamerstuk 1997-1998 KST24162

KST24164 Nadere wijziging van een aantal sociale zekerheidswetten en enige andere wetten, houdende wijziging / intrekking van de Wet Werkloosheidsvoorziening, eenvormige definiëring van de term gezamenlijke huishouding en technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1997); Advies en nader rapport

Kamerstuk 1997-1998 KST24164