Laatste documenten binnen dossier 25836


09-04-1998

KST28740 Herstel van technische gebreken en leemten in diverse wetten alsmede intrekking van enkele wetten die geen betekenis meer hebben (Reparatiewet I); Verslag van de vaste commissie voor Justitie

Overgangsregeling bevoegdheid advocaten en procureurs en de rechter i.v.m. herindelingswet van 11 september 1996, Stb. 449.

Kamerstuk 1997-1998 KST28740

21-01-1998

KST26943 Herstel van technische gebreken en leemten in diverse wetten alsmede intrekking van enkele wetten die geen betekenis meer hebben (Reparatiewet I); Memorie van toelichting

Door middel van dit wetsvoorstel worden in een groot aantal wetten wetstechnische fouten hersteld (zoals verschrijvingen, onjuiste verwijzingen of inconsequenties) en worden bijvoorbeeld uitgewerkte overgangsbepalingen geschrapt. Het gaat om wetgeving van alle ministeries. De Interdepartementale Commissie voor de Harmonisatie van Wetgeving heeft zorg gedragen voor de selectie van deze wetten.

Kamerstuk 1997-1998 KST26943

KST26942 Herstel van technische gebreken en leemten in diverse wetten alsmede intrekking van enkele wetten die geen betekenis meer hebben (Reparatiewet I); Voorstel van wet

Door middel van dit wetsvoorstel worden in een groot aantal wetten wetstechnische fouten hersteld (zoals verschrijvingen, onjuiste verwijzingen of inconsequenties) en worden bijvoorbeeld uitgewerkte overgangsbepalingen geschrapt. Het gaat om wetgeving van alle ministeries. De Interdepartementale Commissie voor de Harmonisatie van Wetgeving heeft zorg gedragen voor de selectie van deze wetten.

Kamerstuk 1997-1998 KST26942