Laatste documenten binnen dossier 25851


02-02-1998

KST27188 Goedkeuring en uitvoering van het op 9 september 1996 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Trb. 1996, 293); Memorie van toelichting

overig scheepsbedrijfsafval, d.w.z. huisvuil, huishoudelijk afvalwater, slops (spoelwater met vloeibare ladingrestanten), alsmede overig gevaarlijk afval (componenten uit de particuliere huishouding alsmede uit bedrijfsvoering).

Kamerstuk 1997-1998 KST27188

KST27187 Goedkeuring en uitvoering van het op 9 september 1996 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Trb. 1996, 293); Voorstel van wet

overig scheepsbedrijfsafval, d.w.z. huisvuil, huishoudelijk afvalwater, slops (spoelwater met vloeibare ladingrestanten), alsmede overig gevaarlijk afval (componenten uit de particuliere huishouding alsmede uit bedrijfsvoering).

Kamerstuk 1997-1998 KST27187

KST27189 Goedkeuring en uitvoering van het op 9 september 1996 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Trb. 1996, 293); Advies en nader rapport

Kamerstuk 1997-1998 KST27189