Laatste documenten binnen dossier 25927


20-01-1999

KST33275 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, strekkende tot vervanging van de mogelijkheid van beroep in cassatie door de mogelijkheid van hoger beroep, alsmede het aanbrengen van enige andere wijzigingen (vervanging in Mulderzaken van beroep in cassatie door hoger beroep bij het gerechtshof Leeuwarden); Tweede nota van wijziging

In het nieuwe derde lid bij artikel 95 worden de kantongerechten uitdrukkelijk genoemd, zodat de uitsluiting van cassatieberoep buiten iedere twijfel is gesteld ook indien tegen de beslissing van het kantongerecht geen hoger beroep openstaat.

Kamerstuk 1998-1999 KST33275

24-03-1998

KST28209 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, strekkende tot vervanging van de mogelijkheid van beroep in cassatie door de mogelijkheid van hoger beroep, alsmede het aanbrengen van enige andere wijzigingen (vervanging in Mulderzaken van beroep in cassatie door hoger beroep bij het gerechtshof Leeuwarden); Advies en nader rapport

Kamerstuk 1997-1998 KST28209

KST28206 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, strekkende tot vervanging van de mogelijkheid van beroep in cassatie door de mogelijkheid van hoger beroep, alsmede het aanbrengen van enige andere wijzigingen (vervanging in Mulderzaken van beroep in cassatie door hoger beroep bij het gerechtshof Leeuwarden); Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk het beroep in cassatie ingevolge de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder) te vervangen door hoger beroep op het gerechtshof te Leeuwarden bij een opgelegde administratieve sanctie van meer dan f150,-. Hierdoor kan beter recht worden gedaan aan de behoefte van rechtzoekenden aan een tweede feitenrechter, die de feitelijke aard van de klachten onderzoekt; in de cassatieprocedure is dat niet mogelijk. Hiertoe wordt bij het gerechtshof te Leeuwarden een kamer ingesteld die belast wordt met de Mulder-zaken. Verder wordt met dit wetsvoorstel beoogd de werkbelasting van de strafkamer van de Hoge Raad voor zaken op grond van de Wet Mulder belangrijk te verminderen.

Kamerstuk 1997-1998 KST28206

KST28208 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, strekkende tot vervanging van de mogelijkheid van beroep in cassatie door de mogelijkheid van hoger beroep, alsmede het aanbrengen van enige andere wijzigingen (vervanging in Mulderzaken van beroep in cassatie door hoger beroep bij het gerechtshof Leeuwarden); Oorspronkelijke tekst

Kamerstuk 1997-1998 KST28208

KST28207 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, strekkende tot vervanging van de mogelijkheid van beroep in cassatie door de mogelijkheid van hoger beroep, alsmede het aanbrengen van enige andere wijzigingen (vervanging in Mulderzaken van beroep in cassatie door hoger beroep bij het gerechtshof Leeuwarden); Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk het beroep in cassatie ingevolge de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder) te vervangen door hoger beroep op het gerechtshof te Leeuwarden bij een opgelegde administratieve sanctie van meer dan f150,-. Hierdoor kan beter recht worden gedaan aan de behoefte van rechtzoekenden aan een tweede feitenrechter, die de feitelijke aard van de klachten onderzoekt; in de cassatieprocedure is dat niet mogelijk. Hiertoe wordt bij het gerechtshof te Leeuwarden een kamer ingesteld die belast wordt met de Mulder-zaken. Verder wordt met dit wetsvoorstel beoogd de werkbelasting van de strafkamer van de Hoge Raad voor zaken op grond van de Wet Mulder belangrijk te verminderen.

Kamerstuk 1997-1998 KST28207