Laatste documenten binnen dossier 26367


02-03-2000

KST44241 Vervanging van hoofdstuk IV van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren; Eindverslag

Bevat geen vragen of opmerkingen.

Kamerstuk 1999-2000 KST44241

27-01-2000

KST43338 Vervanging van hoofdstuk IV van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren; Nota naar aanleiding van het nader verslag

Nota van staatssecretaris De Vries (VW) ter beantwoording van de vragen gesteld in het nader verslag van 30 november 1999 (Kamerstuk 26367, nr. 8).

Kamerstuk 1999-2000 KST43338

26-01-2000

KST43337 Vervanging van hoofdstuk IV van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren; Derde nota van wijziging

De wijzigingen zijn een gevolg van de verandering van de inrichting van de rijksbelastingdienst en van een vernummering in de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Kamerstuk 1999-2000 KST43337

08-12-1999

KST42393 Vervanging van hoofdstuk IV van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren; Advies en nader rapport naar aanleiding van de tweede nota van wijziging inzake experimenteerregeling besparing waterverbruik (26367, nr. 7)

De Raad van State maakt bezwaar tegen de in de nota van wijziging voorgestelde experimenteerregeling, die tot doel heeft inzicht te krijgen in besparingseffecten op drinkwatergebruik indien de heffing wordt gekoppeld aan de hoeveelheid geleverd drinkwater.

Kamerstuk 1999-2000 KST42393

07-12-1999

KST42326 Vervanging van hoofdstuk IV van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren; Nader verslag

De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat heeft nog enkele nadere vragen over het wetsvoorstel.

Kamerstuk 1999-2000 KST42326

25-10-1999

KST41192 Vervanging van hoofdstuk IV van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren; Tweede nota van wijziging

De wijzigingen betreffen onder meer een experimenteerregeling voor het brede waterspoor met betrekking tot de verontreinigingsheffing voor woonruimten.

Kamerstuk 1999-2000 KST41192

19-07-1999

KST36448 Vervanging van hoofdstuk IV van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren; Nota van wijziging

Kamerstuk 1998-1999 KST36448

KST36447 Vervanging van hoofdstuk IV van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren; Nota n.a.v. het verslag

Staatssecretaris De Vries (VW) gaat in op vragen en opmerkingen vanuit de diverse fracties over het wetsvoorstel.

Kamerstuk 1998-1999 KST36447

24-03-1999

KST34156 Vervanging van hoofdstuk IV van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren; Verslag

Bevat vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat.

Kamerstuk 1998-1999 KST34156

08-01-1999

KST33178 Vervanging van hoofdstuk IV van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren; Memorie van toelichting

verhoging van het tarief van de verontreinigingsheffing rijkswateren tot f70,- per vervuilingseenheid.

Kamerstuk 1998-1999 KST33178

KST33177 Vervanging van hoofdstuk IV van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren; Voorstel van wet

verhoging van het tarief van de verontreinigingsheffing rijkswateren tot f70,- per vervuilingseenheid.

Kamerstuk 1998-1999 KST33177

KST33179 Vervanging van hoofdstuk IV van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren; Oorspronkelijke tekst

Kamerstuk 1998-1999 KST33179

KST33180 Vervanging van hoofdstuk IV van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren; Advies en nader rapport

Kamerstuk 1998-1999 KST33180