Laatste documenten binnen dossier 26523


05-11-2001

KST56501 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Eerste evaluatiewet Awb); Eindverslag

De vaste commissie voor Justitie acht de openbare behandeling van dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.

Kamerstuk 2001-2002 KST56501

26-10-2001

KST56362 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Eerste evaluatiewet Awb); Nadere memorie van antwoord

Minister Korthals (Jus) en minister De Vries (BZK) gaan in op vragen en opmerkingen van de VVD-fractie uit het nader voorlopig verslag.

Kamerstuk 2001-2002 KST56362

25-01-2000

KST43314 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Eerste evaluatiewet Awb); Nota n.a.v. het verslag

Minister Korthals (Jus) gaat in deze nota naar aanleiding van het aanvullend verslag in op enkele vragen van de D66-fractie over het wetsvoorstel.

Kamerstuk 1999-2000 KST43314

22-11-1999

KST41777 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Eerste evaluatiewet Awb); Tweede nota van wijziging

De wijziging betreft het herstellen van enige technische onvolkomenheden, die niet van beleidsmatige aard zijn.

Kamerstuk 1999-2000 KST41777

KST41776 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Eerste evaluatiewet Awb); Nota n.a.v. het verslag

Minister Korthals (Jus) gaat in op vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Justitie over het wetsvoorstel.

Kamerstuk 1999-2000 KST41776

05-11-1999

KST41441 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Eerste evaluatiewet Awb); Verslag

Bevat vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Justitie over het wetsvoorstel.

Kamerstuk 1999-2000 KST41441

17-05-1999

KST35084 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Eerste evaluatiewet Awb); Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel omvat relatief technische en algemeen wenselijk geachte kleine wijzigingen en aanvullingen van de Awb. Het kabinetsstandpunt over de evaluatie van de Awb (het verslag 'Toepassing en effecten van de Algemene wet bestuursrecht 1994-1996' van de Commissie-Polak) is te vinden in Kamerstukken II, 1997-1998, 25600 VI, nr. 46). De aanbevelingen aan de wetgever die door het kabinet zijn overgenomen vallen uiteen in twee categorie├źn. Naast de kleine wijzigingen die in dit wetsvoorstel zijn opgenomen zijn er voorgenomen wijzigingen die meer tijd vergen. Voor een overzicht van de wetsvoorstellen die daarmee gemoeid zijn, zie Kamerstukken II, 1997-1998, 26024, nr. 11.

Kamerstuk 1998-1999 KST35084

KST35085 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Eerste evaluatiewet Awb); Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel omvat relatief technische en algemeen wenselijk geachte kleine wijzigingen en aanvullingen van de Awb. Het kabinetsstandpunt over de evaluatie van de Awb (het verslag 'Toepassing en effecten van de Algemene wet bestuursrecht 1994-1996' van de Commissie-Polak) is te vinden in Kamerstukken II, 1997-1998, 25600 VI, nr. 46). De aanbevelingen aan de wetgever die door het kabinet zijn overgenomen vallen uiteen in twee categorie├źn. Naast de kleine wijzigingen die in dit wetsvoorstel zijn opgenomen zijn er voorgenomen wijzigingen die meer tijd vergen. Voor een overzicht van de wetsvoorstellen die daarmee gemoeid zijn, zie Kamerstukken II, 1997-1998, 26024, nr. 11.

Kamerstuk 1998-1999 KST35085