Laatste documenten binnen dossier 26569


03-09-1999

KST40135 Wijzigingen van technische aard van enige belastingwetten c.a.; Eindverslag

Bevat geen vragen of opmerkingen.

Kamerstuk 1998-1999 KST40135

29-06-1999

KST35953 Wijzigingen van technische aard van enige belastingwetten c.a.; Verslag van de vaste commissie voor Financiƫn

De vaste commissie voor Financiƫn heeft geen opmerkingen over het wetsvoorstel.

Kamerstuk 1998-1999 KST35953

03-06-1999

KST35440 Wijzigingen van technische aard van enige belastingwetten c.a.; Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel bevat een aantal wijzigingen in belastingwetten en daarmee samenhangende wetten die niet beleidsmatig van aard zijn. Het gaat om technische aanpassingen die mede voortvloeien uit de herziening van het fiscale procesrecht.

Kamerstuk 1998-1999 KST35440

KST35439 Wijzigingen van technische aard van enige belastingwetten c.a.; Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel bevat een aantal wijzigingen in belastingwetten en daarmee samenhangende wetten die niet beleidsmatig van aard zijn. Het gaat om technische aanpassingen die mede voortvloeien uit de herziening van het fiscale procesrecht.

Kamerstuk 1998-1999 KST35439