Laatste documenten binnen dossier 26685


24-12-1999

KST42966 Procedurele voorzieningen voor de aanpassingen van regelgeving in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Tijdelijke wet regelgevingsprocedures euro); Nota n.a.v. het verslag

Minister Zalm (Fin) en minister Korthals (Jus) gaan in op vragen en opmerkingen die de vaste commissie voor Financiƫn heeft gemaakt in het verslag (kamerstuk 26685, nr. 4).

Kamerstuk 1999-2000 KST42966

16-08-1999

KST36620 Procedurele voorzieningen voor de aanpassingen van regelgeving in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Tijdelijke wet regelgevingsprocedures euro); Voorstel van wet

In verband met de vervanging van de gulden door de euro moet voor 1 januari 2002 een zeer groot aantal wetten en regelingen worden aangepast. Voorgesteld wordt om alle bestaande voorhangprocedures (zoals o.m. adviesaanvraag aan de Raad van State, publicatie van ontwerp-amvb's en goedkeuring van een regeling bij wet) buiten werking te stellen voor de aanpassingswetgeving in verband met de invoering van de euro. De buitenwerkingstelling geldt alleen als de betreffende regeling uitsluitend strekt tot het treffen van voorzieningen in verband met de invoering van de euro. Als de euro-aanpassingen worden 'meegenomen' bij een wijziging die uit anderen hoofde plaatsvindt, gelden de gewone procedures. Deze tijdelijke wet vervalt een jaar na de invoering van de euro, dus op 1 januari 2003.

Kamerstuk 1998-1999 KST36620

KST36621 Procedurele voorzieningen voor de aanpassingen van regelgeving in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Tijdelijke wet regelgevingsprocedures euro); Memorie van toelichting

In verband met de vervanging van de gulden door de euro moet voor 1 januari 2002 een zeer groot aantal wetten en regelingen worden aangepast. Voorgesteld wordt om alle bestaande voorhangprocedures (zoals o.m. adviesaanvraag aan de Raad van State, publicatie van ontwerp-amvb's en goedkeuring van een regeling bij wet) buiten werking te stellen voor de aanpassingswetgeving in verband met de invoering van de euro. De buitenwerkingstelling geldt alleen als de betreffende regeling uitsluitend strekt tot het treffen van voorzieningen in verband met de invoering van de euro. Als de euro-aanpassingen worden 'meegenomen' bij een wijziging die uit anderen hoofde plaatsvindt, gelden de gewone procedures. Deze tijdelijke wet vervalt een jaar na de invoering van de euro, dus op 1 januari 2003.

Kamerstuk 1998-1999 KST36621