Laatste documenten binnen dossier 26883


08-01-2003

KST66118 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Brief ministers over de effectiviteit van het BIBOB-instrumentarium ten aanzien van het screeningsproces

In onderhavige brief wordt de Kamer geïnformeerd over de effectiviteit van het BIBOB-instrumentarium ten aanzien van het screeningsproces, inclusief de informatievoorziening. Om dit instrumentarium te testen, is een projectteam in het leven geroepen, dat tijdens een simulatie geconfronteerd is met dit onderdeel van het BIBIOB-instrumentarium. Uit deze simulatie is gebleken dat op 1 januari 2003 niet aan de gestelde hoge eisen kan worden voldaan. Daarom hebben minister Remkes (BZK) en minister Donner (Jus) vooralsnog besloten de Wet BIBOB op 1 juni 2003 in werking te laten treden.

Kamerstuk 2002-2003 KST66118

25-04-2002

KST61343 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Nadere memorie van antwoord naar aanleiding van nadere vragen en opmerkingen van de commissie inzake de wet BIBOP

Minister de Vries (BZK) gaat in op de vragen en opmerkingen van de commissie naar aanleiding van de memorie van antwoord. Hij bespreekt onder andere herlabeling naar aanleiding van informatie die eventueel van strafvorderlijk belang is, een effectiever ontnemingsbeleid door middel van het BIBOP-instrumentarium, hoe (grote) gemeenten voordeel kunnen hebben van het BIBOP-instrumentarium en een casus over het weigeren van een bouwvergunning en het intrekken van een reeds verleende bouwvergunning aan de hand van de Wet BIBOP.

Kamerstuk 2001-2002 KST61343

09-04-2002

KST60690 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Nader voorlopig verslag

Bevat vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat naar aanleiding van de memorie van antwoord (kamerstuk 26883, nr. 73b).

Kamerstuk 2001-2002 KST60690

18-02-2002

KST59470 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Memorie van antwoord

Reactie van de ministers De Vries (BZK) en Korthals (Jus) op de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat uit het voorlopig verslag (kamerstuk 26883, Eerste Kamer nr. 73a).

Kamerstuk 2001-2002 KST59470

24-10-2001

KST56277 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Amendement om het bureau BIBOB te laten ressorteren onder de minister van BZK in plaats van Justitie

Vervanging in verband met wijziging in de ondertekening.

Kamerstuk 2001-2002 KST56277

KST56279 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Nader gewijzigd amendement over het inzetten van het BIBOB-instrument bij ernstig gevaar

Het is ongewenst dat het Bibob-instrument slechts bij vermoedens van gevaar kan worden ingezet. In de wettekst moet worden opgenomen dat het gaat om ernstige gevaren.

Kamerstuk 2001-2002 KST56279

KST56276 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Nader gewijzigd amendement

Dit amendement beoogt de beide Kamers der Staten-Generaal te betrekken bij aanwijziging van de zelfstandige bestuursorganen die onder de werking van de wet BIBOB kunnen worden gebracht.

Kamerstuk 2001-2002 KST56276

KST56278 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Nader gewijzigd amendement over het toestaan van een tijdelijk andere werkwijze of organisatie

Doel van dit amendement is het mogelijk te maken dat tijdelijk een andere werkwijze of organisatie wordt toegestaan. Het amendement beoogt in ieder geval het nog enige jaren verlengen van het zgn. 'Wallenproject' in Amsterdam juridisch mogelijk te maken.

Kamerstuk 2001-2002 KST56278

KST56280 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Nader gewijzigd amendement over het beschikbaarstellen van opsporingsgegevens in overleg met de BIBOB-officier

Dit amendement beoogt om de beslissing over het al dan niet aan Bureau BIBOB ter beschikking stellen van opsporingsgegevens niet uitsluitend aan de zaakofficier over te laten, maar diens oordeel tot stand te laten komen in overleg met de BIBOB-officier.

Kamerstuk 2001-2002 KST56280

16-10-2001

KST56049 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Gewijzigd amendement

Doel van dit amendement is het mogelijk te maken dat tijdelijk een andere werkwijze of organisatie wordt toegestaan. Het amendement beoogt in ieder geval het nog enige jaren verlengen van het zgn. 'Wallenproject' in Amsterdam juridisch mogelijk te maken.

Kamerstuk 2001-2002 KST56049

KST56056 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Motie over voortzetting van het Wallenproject in Amsterdam

Kamerstuk 2001-2002 KST56056

KST56046 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Amendement om het bureau BIBOB te laten ressorteren onder de minister van BZK in plaats van Justitie

Herduk.

Kamerstuk 2001-2002 KST56046

KST56050 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Amendement

Door middel van een jaarverslag zou de Tweede Kamer geïnformeerd moeten worden over ontwikkelingen en knelpunten ten aanzien van het Bureau BIBOB.

Kamerstuk 2001-2002 KST56050

KST56048 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Gewijzigd amendement

Dit amendement beoogt de beide Kamers der Staten-Generaal te betrekken bij aanwijzing van de zelfstandige bestuursorganen die onder de werking van de wet BIBOB kunnen worden gebracht.

Kamerstuk 2001-2002 KST56048

KST56055 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Motie over het weigeren van vergunningen en subsidies door overheidsorganen bij criminogene banden

Kamerstuk 2001-2002 KST56055

KST56057 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Motie over het verlenen van ontheffing aan deelprojecten

Kamerstuk 2001-2002 KST56057

KST56047 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Gewijzigd amendement

Het is ongewenst dat het Bibob-instrument slechts bij vermoedens van gevaar kan worden ingezet. In de wettekst moet worden opgenomen dat het gaat om ernstige gevaren.

Kamerstuk 2001-2002 KST56047

KST56051 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Gewijzigd amendement

Dit amendement beoogt om de beslissing over het al dan niet aan Bureau BIBOB ter beschikking stellen van opsporingsgegevens niet uitsluitend aan de zaakofficier over te laten, maar diens oordeel tot stand te laten komen in overleg met de BIBOB-officier.

Kamerstuk 2001-2002 KST56051

10-10-2001

KST55881 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Derde nota van wijziging

Deze wijzigingen van wetgevingstechnische aard houden verband met een aanpassing van de Drank- en Horecawet.

Kamerstuk 2001-2002 KST55881

OVG887 Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 9 october 2001

Agenda 2001-2002 OVG887

KST55882 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Brief ministers met o.a. een reactie op de ingediende amendementen

Minister De Vries (BZK) en minister Korthals (Jus) geven hun standpunt over de ingediende amendementen en gaan daarna in op enkele andere onderwerpen, waarover door Tweede-Kamerleden vragen zijn gesteld (onder meer de mogelijkheid van leden van de gemeenteraad om kennis te nemen van een BIBOB-advies en de rol van de officier van justitie).

Kamerstuk 2001-2002 KST55882

04-10-2001

KST55721 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Amendement om de weigeringsgrond 'gevaar' te wijzigingen in 'aanmerkelijk gevaar'

Kamerstuk 2001-2002 KST55721

KST55715 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Amendement om de Kamer te betrekken bij aanwijzing van de overige zbo's die onder de werking van de wet BIBOB kunnen worden gebracht

Kamerstuk 2001-2002 KST55715

KST55735 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Amendement over het gebruik van een verkregen advies gedurende twee jaar in verband met een andere beslissing

Kamerstuk 2001-2002 KST55735

KST55703 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Amendement over terbeschikkingstelling van het advies van het bureau Bibob aan betrokkene

Kamerstuk 2001-2002 KST55703

KST55698 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Amendement over het vastleggen in de wet dat het Bibob-instrument alleen bij ernstige gevaren wordt ingezet

Kamerstuk 2001-2002 KST55698

KST55729 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Amendement om de amvb die vastlegt uit welke bestanden géén persoonsgegevens worden verstrekt te overleggen aan de Kamer

Kamerstuk 2001-2002 KST55729

KST55724 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Amendement om het bureau BIBOB te laten ressorteren onder de minister van BZK in plaats van Justitie

Kamerstuk 2001-2002 KST55724

KST55718 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Amendement over het gefaseerd invoeren van de wet BIBOB om meer zicht te krijgen op de werking van de bepalingen in de praktijk

Kamerstuk 2001-2002 KST55718

KST55708 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Amendement over het voorkomen van afwijzing van een vergunning, subsidie of aanbesteding op grond van magere bewijzen

Kamerstuk 2001-2002 KST55708

KST55707 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Amendement over de wenselijkheid van een of meerdere gedeconcentreerde bureaus Bibob

Kamerstuk 2001-2002 KST55707

KST55700 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Amendement om de Kamer nauw te betrekken bij de totstandkoming van regelingen betreffende het bureau en adviezen van het bureau

Kamerstuk 2001-2002 KST55700

KST55731 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Gewijzigd amendement om bij het ter beschikking stellen van opsporingsgegevens dit ook te laten toetsen door de hoofdofficier van Justitie

Vervanging in verband met wijziging in de ondertekening.

Kamerstuk 2001-2002 KST55731

KST55726 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Amendement om de evaluatietermijn te bekorten tot 3 jaar in plaats van 5 jaar

Kamerstuk 2001-2002 KST55726

KST55720 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Amendement om de bouwvergunning onder de reikwijdte van het BIBOB-instrumentarium te brengen

Kamerstuk 2001-2002 KST55720

KST55714 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Amendement over de wenselijkheid van alternatieven voor het Bureau Bibob, en deconcentratie/decentralisatie van het Bureau

Kamerstuk 2001-2002 KST55714

KST55734 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Amendement over het gebruik van een verkregen advies

Kamerstuk 2001-2002 KST55734

KST55702 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Amendement over de amvb inzake aanwijzing van bestuursorganen waarbij het Bureau Bibob persoonsgegevens kan opvragen

Kamerstuk 2001-2002 KST55702

KST55697 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Amendement over het wettelijk vastleggen van de maximale duur van de verlengingsperiode bij het afgeven van een beschikking

Kamerstuk 2001-2002 KST55697

KST55728 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Amendement om de amvb die bepaalt welke zbo's verplicht zijn tot verstrekken van persoonsgegevens te overleggen aan de Kamer

Kamerstuk 2001-2002 KST55728

KST55723 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Amendement om de Kamer nauwer te betrekken bij de verdere vormgeving van het Bureau BIBOB

Kamerstuk 2001-2002 KST55723

KST55717 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Amendement over toetsing van oordeel zaakofficier door hoofdofficier m.b.t. toegang opsporingsgegevens aan Bureau Bibob

Kamerstuk 2001-2002 KST55717

KST55736 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Amendement over het instellen van een meldingsplicht door de vergunninghouder bij overdracht van een inrichting

Kamerstuk 2001-2002 KST55736

KST55705 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Amendement over de amvb inzake sectoren die voor het verkrijgen van een opdracht onderworpen worden aan een Bibob-advies

Kamerstuk 2001-2002 KST55705

KST55699 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Amendement over het soort relaties tussen personen, dat het Bureau Bibob mag onderzoeken

Kamerstuk 2001-2002 KST55699

KST55730 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Amendement over een meldingsplicht bij het overdragen van de (objectgebonden) milieuvergunning

Kamerstuk 2001-2002 KST55730

KST55725 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Amendement over het informeren van de Kamer over ontwikkelingen en knelpunten door middel van een jaarverslag

Kamerstuk 2001-2002 KST55725

KST55719 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Amendement over het bekorten van de termijn waarbinnen advies moet worden uitgebracht en de duur van eventueel uitstel daarvan

Kamerstuk 2001-2002 KST55719

KST55709 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Amendement over de wenselijkheid van alternatieven voor het Bureau Bibob, en deconcentratie/decentralisatie van het Bureau

Kamerstuk 2001-2002 KST55709

KST55733 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Amendement over een meldingsplicht bij het overdragen van de (objectgebonden) milieuvergunning

Kamerstuk 2001-2002 KST55733

KST55701 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Amendement over beperking voor het bureau Bibob tot inzage van die gegevens van de IND die via het OM verkregen kunnen worden

Kamerstuk 2001-2002 KST55701

KST55732 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Gewijzigd amendement over het bekorten van de termijn waarbinnen advies moet worden uitgebracht en de duur van eventueel uitstel daarvan

Vervanging in verband met wijziging van de ondertekening.

Kamerstuk 2001-2002 KST55732

KST55727 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Amendement om de amvb waarbij de bijdrage in de kosten van het advies wordt vastgelegd eerst te overleggen aan de Kamer

Kamerstuk 2001-2002 KST55727

20-07-2001

KST54815 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Brief minister inzake voorbereidende activiteiten van Bureau bevordering integriteitsbeoordeling openbaar bestuur i.o.

Met onderhavige brief informeert minister De Vries (BZK) de Kamer, ter aanvulling op de nota n.a.v. nader verslag inzake het Voorstel van wet bevordering integriteitsbeoordeling openbaar bestuur (BIBOB), over de voorbereidende activiteiten van het in oprichting zijnde Bureau bevordering integriteitsbeoordeling openbaar bestuur (Bureau BIBOB).

Kamerstuk 2000-2001 KST54815

12-06-2001

KST53508 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Nota naar aanleiding van het nader verslag

Reactie van de ministers De Vries (BZK) en Korthals (Jus) op de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Kamerstuk 2000-2001 KST53508

08-06-2001

KST53506 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Tweede nota van wijziging

De wijziging behelst onder meer aanpassing in verband met de samenvoeging van de Economische Controledienst (ECD) met de Fiscale Recherceh- en Opsporingsdienst (FIOD), tot Belastingdienst FIOD-ECD.

Kamerstuk 2000-2001 KST53506

21-02-2001

KST51392 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Nader verslag over enkele begripsbepalingen in het wetsvoorstel

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een aantal vragen en opmerkingen over enkele begripsbepalingen in het wetsvoorstel.

Kamerstuk 2000-2001 KST51392

26-11-1999

KST41865 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Memorie van toelichting

Belangrijkste onderdeel van dit wetsvoorstel is het in leven roepen van het bureau BIBOB dat bestuursorganen en aanbestedende overheidsdiensten desgevraagd gaat adviseren over de mate van risico dat een subsidie, vergunning of uitvoering van een overheidsopdracht zal worden gebruikt ten behoeve van criminele activiteiten of het investeren van crimineel vermogen. Dit bureau ondersteunt het bestuur bij zijn behoefte om te voorkomen dat ongewild criminele activiteiten worden gefaciliteerd.

Kamerstuk 1999-2000 KST41865

KST41867 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Advies en nader rapport

Kamerstuk 1999-2000 KST41867

KST41864 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Voorstel van wet

Belangrijkste onderdeel van dit wetsvoorstel is het in leven roepen van het bureau BIBOB dat bestuursorganen en aanbestedende overheidsdiensten desgevraagd gaat adviseren over de mate van risico dat een subsidie, vergunning of uitvoering van een overheidsopdracht zal worden gebruikt ten behoeve van criminele activiteiten of het investeren van crimineel vermogen. Dit bureau ondersteunt het bestuur bij zijn behoefte om te voorkomen dat ongewild criminele activiteiten worden gefaciliteerd.

Kamerstuk 1999-2000 KST41864

KST41866 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur); Oorspronkelijke tekst

Kamerstuk 1999-2000 KST41866