Laatste documenten binnen dossier 26960


03-01-2000

KST43106 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering, de Wet tegemoetkoming studiekosten, de Beroepswet en enige andere wetten, alsmede enige rechtspositionele voorzieningen in verband met de opheffing van het College van beroep studiefinanciering (Wet opheffing College van beroep studiefinanciering); Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel strekt ertoe het College van beroep studiefinanciering op te heffen. Beroep tegen besluiten die zijn genomen op grond van de Wet op de studiefinanciering gaat over van het College van beroep studiefinanciering naar de gewone bestuursrechter bij de rechtbank. Hoger beroep is dan mogelijk bij de Centrale Raad van Beroep. Het College van beroep studiefinanciering is te klein om als zelfstandige organisatie te blijven bestaan.

Kamerstuk 1999-2000 KST43106

KST43108 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering, de Wet tegemoetkoming studiekosten, de Beroepswet en enige andere wetten, alsmede enige rechtspositionele voorzieningen in verband met de opheffing van het College van beroep studiefinanciering (Wet opheffing College van beroep studiefinanciering); Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel strekt ertoe het College van beroep studiefinanciering op te heffen. Beroep tegen besluiten die zijn genomen op grond van de Wet op de studiefinanciering gaat over van het College van beroep studiefinanciering naar de gewone bestuursrechter bij de rechtbank. Hoger beroep is dan mogelijk bij de Centrale Raad van Beroep. Het College van beroep studiefinanciering is te klein om als zelfstandige organisatie te blijven bestaan.

Kamerstuk 1999-2000 KST43108