Laatste documenten binnen dossier 26961


05-09-2000

KST47690 Uitbreiding van het toepassingsgebied van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken tot de exclusieve economische zone; Tweede nota van wijziging over strafrechtelijke sanctionering

De wijziging voorziet in strafrechtelijke sanctionering van overtredingen van het bepaalde krachtens artikel 6 in de exclusieve economische zone.

Kamerstuk 1999-2000 KST47690

09-06-2000

KST46120 Uitbreiding van het toepassingsgebied van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken tot de exclusieve economische zone; Nota n.a.v. het verslag

Staatssecretaris De Vries (VW) reageert op vragen en opmerkingen die zijn gemaakt in het verslag (kamerstuk 26961, nr. 4).

Kamerstuk 1999-2000 KST46120

03-01-2000

KST43113 Uitbreiding van het toepassingsgebeid van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken tot de exclusieve economische zone; Advies en nader rapport

Kamerstuk 1999-2000 KST43113

KST43111 Uitbreiding van het toepassingsgebied van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken tot de exclusieve economische zone; Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk om van overheidswege een bindende toetsing van bouwprojecten in het zeegebied van de exclusieve economische zone (EEZ) te verrichten. Het toepassingsgebied van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken wordt uitgebreid naar de EEZ. Het Interimbesluit vergunningplicht installaties ter zee (Stb. 1999, 534) wordt vervangen als dit wetsvoorstel uitmondt in een wet.

Kamerstuk 1999-2000 KST43111

KST43109 Uitbreiding van het toepassingsgebied van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken tot de exclusieve economische zone; Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk om van overheidswege een bindende toetsing van bouwprojecten in het zeegebied van de exclusieve economische zone (EEZ) te verrichten. Het toepassingsgebied van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken wordt uitgebreid naar de EEZ. Het Interimbesluit vergunningplicht installaties ter zee (Stb. 1999, 534) wordt vervangen als dit wetsvoorstel uitmondt in een wet.

Kamerstuk 1999-2000 KST43109

KST43112 Uitbreiding van het toepassingsgebied van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken tot de exclusieve economische zone; Oorspronkelijke tekst

Kamerstuk 1999-2000 KST43112