Laatste documenten binnen dossier 26977


15-06-2000

KST46354 Wijziging van de Paspoortwet, onder andere in verband met het daarin opnemen van enige bepalingen ter voorkoming van misbruik van reisdocumenten; Nota n.a.v. het verslag

Kamerstuk 1999-2000 KST46354

KST46355 Wijziging van de Paspoortwet, onder andere in verband met het daarin opnemen van enige bepalingen ter voorkoming van misbruik van reisdocumenten; Nota van wijziging

Bevat wijzigingen in verband met de nieuwe grondslagen voor de verstrekking van reisdocumenten aan niet-Nederlanders ingevolge de nieuwe Vreemdelingenwet 2000, wijzigingen in verband met de ontwikkeling van een nieuwe generatie reisdocumenten, waaronder een nieuwe identiteitskaart als opvolger van de Europese identiteitskaart en enkele technische aanpassingen.

Kamerstuk 1999-2000 KST46355

31-01-2000

KST43447 Wijziging van de Paspoortwet, onder andere in verband met het daarin opnemen van enige bepalingen ter voorkoming van misbruik van reisdocumenten; Voorstel van rijkswet

Dit wetsvoorstel probeert, in aanvulling op al eerder genomen maatregelen in de sfeer van criminaliteitspreventie en strafrechtshandhaving, met maatregelen op bestuurlijk niveau bij te dragen aan voorkoming van misdrijven die met behulp van Nederlandse reisdocumenten worden gepleegd. Het wetsvoorstel betreft: - een wettelijke basis voor de regeling van verplichte aangifte bij de politie van vermissing van reisdocumenten; - het opnemen van gegevens over gestolen of vermiste (blanco) reisdocumenten in een basisregister reisdocumenten ("negatieve registratie"); - verruiming van de mogelijkheid, een reisdocument te weigeren of vervallen te verklaren bij het vermoeden van fraude; - andere aanpassingen in verband met nieuwe wetgeving op het terrein van het personen- en familierecht (onder ander van belang voor het verstrekken van reisdocumenten aan minderjarigen en bijschrijven van kinderen in reisdocumenten).

Kamerstuk 1999-2000 KST43447

KST43450 Wijziging van de Paspoortwet, onder andere in verband met het daarin opnemen van enige bepalingen ter voorkoming van misbruik van reisdocumenten; Advies en nader rapport

Kamerstuk 1999-2000 KST43450

KST43449 Wijziging van de Paspoortwet, onder andere in verband met het daarin opnemen van enige bepalingen ter voorkoming van misbruik van reisdocumenten; Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel probeert, in aanvulling op al eerder genomen maatregelen in de sfeer van criminaliteitspreventie en strafrechtshandhaving, met maatregelen op bestuurlijk niveau bij te dragen aan voorkoming van misdrijven die met behulp van Nederlandse reisdocumenten worden gepleegd. Het wetsvoorstel betreft: - een wettelijke basis voor de regeling van verplichte aangifte bij de politie van vermissing van reisdocumenten; - het opnemen van gegevens over gestolen of vermiste (blanco) reisdocumenten in een basisregister reisdocumenten ("negatieve registratie"); - verruiming van de mogelijkheid, een reisdocument te weigeren of vervallen te verklaren bij het vermoeden van fraude; - andere aanpassingen in verband met nieuwe wetgeving op het terrein van het personen- en familierecht (onder ander van belang voor het verstrekken van reisdocumenten aan minderjarigen en bijschrijven van kinderen in reisdocumenten).

Kamerstuk 1999-2000 KST43449