Laatste documenten binnen dossier 27049


31-08-2000

KST47576 Regeling van het conflictenrecht met betrekking tot verevening pensioenrechten bij scheiding; Nota n.a.v. het verslag

Minister Korthals (Jus) reageert op vragen en opmerkingen die zijn gemaakt in het verslag (kamerstuk 27049, nr. 4).

Kamerstuk 1999-2000 KST47576

01-05-2000

KST45392 Regeling van het conflictenrecht met betrekking tot verevening pensioenrechten bij scheiding; Verslag

Bevat vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Justitie over het wetsvoorstel.

Kamerstuk 1999-2000 KST45392

24-03-2000

KST44593 Regeling van het conflictenrecht met betrekking tot verevening pensioenrechten bij scheiding; Voorstel van wet

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, die op 1 mei 1995 in werking is getreden, voorziet in een verevening van rechtswege bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Deze wet bevat geen bepaling die het op pensioenverevening toe te passen recht regelt in een internationale situatie. De vraag welk recht in zo'n geval moet worden toegepast, wordt in het onderhavige wetsvoorstel geregeld. Het wetsvoorstel regelt alleen internationaal privaatrechtelijke vragen met betrekking tot verevening van pensioenen van echtgenoten, en niet van geregistreerde partners. Een wetsvoorstel met betrekking tot pensioenverevening voor geregistreerde partners is in voorbereiding.

Kamerstuk 1999-2000 KST44593

KST44595 Regeling van het conflictenrecht met betrekking tot verevening pensioenrechten bij scheiding; Memorie van toelichting

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, die op 1 mei 1995 in werking is getreden, voorziet in een verevening van rechtswege bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Deze wet bevat geen bepaling die het op pensioenverevening toe te passen recht regelt in een internationale situatie. De vraag welk recht in zo'n geval moet worden toegepast, wordt in het onderhavige wetsvoorstel geregeld. Het wetsvoorstel regelt alleen internationaal privaatrechtelijke vragen met betrekking tot verevening van pensioenen van echtgenoten, en niet van geregistreerde partners. Een wetsvoorstel met betrekking tot pensioenverevening voor geregistreerde partners is in voorbereiding.

Kamerstuk 1999-2000 KST44595