Laatste documenten binnen dossier 27175


27-03-2001

KST52073 Wijziging van de IJkwet ter implementatie van een wijziging van de Europese eenhedenrichtlijn; Gewijzigd voorstel van wet

Bevat de volledige tekst van het wetsvoorstel.

Kamerstuk 2000-2001 KST52073

17-01-2001

KST50705 Wijziging van de IJkwet ter implementatie van een wijziging van de Europese eenhedenrichtlijn; Nota van wijziging

De wijzigingen houden in dat symbolen in de EG-richtlijn die verband houden met temperatuur cursief gedrukt worden. Ook worden de namen van de voorvoegsels yotta tot en met deca niet langer met een hoofdletter gespeld. Tevens is in de wijziging een voorziening opgenomen voor het geval de wet niet voor 8 februari 2001 in het Staatsblad kan worden geplaatst.

Kamerstuk 2000-2001 KST50705

28-11-2000

KST49643 Wijziging van de IJkwet ter implementatie van een wijziging van de Europese eenhedenrichtlijn; Nota n.a.v. het verslag

In de nota naar aanleiding van het verslag wijst de minister van Economische Zaken op de redenen voor wijziging van de Europese richtlijn en de wijziging van de IJkwet die daarvan het gevolg is.

Kamerstuk 2000-2001 KST49643

07-09-2000

KST47735 Wijziging van de IJkwet ter implementatie van een wijziging van de Europese eenhedenrichtlijn; Verslag

Bevat vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Economische Zaken over het wetsvoorstel.

Kamerstuk 1999-2000 KST47735

15-06-2000

KST46333 Wijziging van de IJkwet ter implementatie van een wijziging van de Europese eenhedenrichtlijn; Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van richtlijn nr. 1999/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 januari 2000 (PbEG L 34) tot wijziging van richtlijn 80/181/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten op het gebied van de meeteenheden. Deze wijzigingsrichtlijn heeft als doel de Eenhedenrichtlijn (richtlijn nr. 80/181/EEG) te actualiseren en de overgangstermijn voor het gebruik van aanvullende aanduidingen te verlengen. Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt artikel 2 van de IJkwet, over het beheer en de verwezenlijking van nationale standaarden, te actualiseren.

Kamerstuk 1999-2000 KST46333

KST46351 Wijziging van de IJkwet ter implementatie van een wijziging van de Europese eenhedenrichtlijn; Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van richtlijn nr. 1999/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 januari 2000 (PbEG L 34) tot wijziging van richtlijn 80/181/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten op het gebied van de meeteenheden. Deze wijzigingsrichtlijn heeft als doel de Eenhedenrichtlijn (richtlijn nr. 80/181/EEG) te actualiseren en de overgangstermijn voor het gebruik van aanvullende aanduidingen te verlengen. Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt artikel 2 van de IJkwet, over het beheer en de verwezenlijking van nationale standaarden, te actualiseren.

Kamerstuk 1999-2000 KST46351