Laatste documenten binnen dossier 27193


27-09-2000

KST48049 Wijziging van de bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet en Rijksoctrooiwet 1995; Verslag van de vaste commissie voor Economische Zaken

De commissie heeft een aantal vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel.

Kamerstuk 2000-2001 KST48049

26-06-2000

KST46654 Wijziging van de bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet en Rijksoctrooiwet 1995; Oorspronkelijke tekst

Kamerstuk 1999-2000 KST46654

KST46641 Wijziging van de bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet en Rijksoctrooiwet 1995; Memorie van toelichting

Bij de totstandkoming van de Rijksoctrooiwet 1995 is voor de regeling ten aanzien van octrooigemachtigden en de Orde van octrooigemachtigden tijdelijk aansluiting gezocht bij de Rijksoctrooiwet. Tijdelijk, omdat laatsgenoemde wet over enkele jaren zal worden ingetrokken. Deze intrekking wordt echter niet afgewacht, omdat op dit moment reeds behoefte bestaat aan een herziene regeling die beter aansluit bij de huidige (beleids)inzichten. Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld om in de Rijksoctrooiwet 1995 een wettelijke grondslag op te nemen betreffende: - de Orde van octrooigemachtigden en haar organen, alsmede de samenstelling, taken, bevoegdheden en rechtspersoonlijkheid; - de personen die als octrooigemachtigden optreden, hun examinering en registratie bij het Bureau voor de Industriële Eigendom en hun lidmaatschap van de orde; - de bevoegdheden van octrooigemachtigden; - de uitoefening van tuchtrechtspraak alsmede de daarbij te volgen procedure en de op te leggen tuchtmaatregelen.

Kamerstuk 1999-2000 KST46641

KST46655 Wijziging van de bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet en Rijksoctrooiwet 1995; Advies en nader rapport

Kamerstuk 1999-2000 KST46655

KST46639 Wijziging van de bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet en Rijksoctrooiwet 1995; Voorstel van wet

Bij de totstandkoming van de Rijksoctrooiwet 1995 is voor de regeling ten aanzien van octrooigemachtigden en de Orde van octrooigemachtigden tijdelijk aansluiting gezocht bij de Rijksoctrooiwet. Tijdelijk, omdat laatsgenoemde wet over enkele jaren zal worden ingetrokken. Deze intrekking wordt echter niet afgewacht, omdat op dit moment reeds behoefte bestaat aan een herziene regeling die beter aansluit bij de huidige (beleids)inzichten. Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld om in de Rijksoctrooiwet 1995 een wettelijke grondslag op te nemen betreffende: - de Orde van octrooigemachtigden en haar organen, alsmede de samenstelling, taken, bevoegdheden en rechtspersoonlijkheid; - de personen die als octrooigemachtigden optreden, hun examinering en registratie bij het Bureau voor de Industriële Eigendom en hun lidmaatschap van de orde; - de bevoegdheden van octrooigemachtigden; - de uitoefening van tuchtrechtspraak alsmede de daarbij te volgen procedure en de op te leggen tuchtmaatregelen.

Kamerstuk 1999-2000 KST46639