Laatste documenten binnen dossier 27245


15-03-2002

KST59987 Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, vierde gedeelte (aanpassing van de wetgeving aan het nieuwe erfrecht en schenkingsrecht); Eindverslag

De bijzondere commissie voor de herziening van het Burgerlijk Wetboek acht de openbare behandeling van dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.

Kamerstuk 2001-2002 KST59987

11-06-2001

KST53540 Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, vierde gedeelte (aanpassing van de wetgeving aan het nieuwe erfrecht en schenkingsrecht); Verslag

Bevat vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Justitie over het wetsvoorstel.

Kamerstuk 2000-2001 KST53540

08-08-2000

KST47421 Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, vierde gedeelte (aanpassing van de wetgeving aan het nieuwe erfrecht en schenkingsrecht); Advies en nader rapport

Kamerstuk 1999-2000 KST47421

KST47417 Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, vierde gedeelte (aanpassing van de wetgeving aan het nieuwe erfrecht en schenkingsrecht); Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel strekt ertoe bestaande wetgeving en bij de Tweede kamer aanhangige wetsvoorstellen aan te passen aan het nieuwe Boek 4 (Erfrecht) en Titel 7.3 (Schenking) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek.

Kamerstuk 1999-2000 KST47417

KST47420 Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, vierde gedeelte (aanpassing van de wetgeving aan het nieuwe erfrecht en schenkingsrecht); Oorspronkelijke tekst

Kamerstuk 1999-2000 KST47420

KST47419 Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, vierde gedeelte (aanpassing van de wetgeving aan het nieuwe erfrecht en schenkingsrecht); Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel strekt ertoe bestaande wetgeving en bij de Tweede kamer aanhangige wetsvoorstellen aan te passen aan het nieuwe Boek 4 (Erfrecht) en Titel 7.3 (Schenking) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek.

Kamerstuk 1999-2000 KST47419