Laatste documenten binnen dossier 27472


13-02-2001

KST51291 Aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro); Verslag

hoofdstuk 10, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Kamerstuk 2000-2001 KST51291

07-11-2000

KST48771 Aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro); Voorstel van wet

de aanpassing van een deel van de formele wetgeving (zoals de fiscale wetgeving) zal niet plaatsvinden in de onderhavige verzamelwet, maar wordt meegenomen in andere wetgevingstrajecten (zoals uiteengezet in de beleidsbrief). Inhoudelijk bevat dit wetsvoorstel ten opzichte van de beleidsbrief geen nieuwe voorstellen. Ook wetten in formele zin zijn rechtsinstrumenten in de zin van Europese verorderingen terzake. Ook zonder uitdrukkelijke wetswijziging vindt een omzetting van guldenbedragen plaats; na 1 januari 2002 moeten guldenbedragen als eurobedragen worden gelezen. Zoals in de wetgevingsbrief is aangegeven is tot uitdrukkelijke wetswijziging besloten vanwege: a. doelmatigheid en gebruiksvriendelijkheid: zonder uitdrukkelijke wetswijziging komen er nog tot in lengte van jaren guldenbedragen in wetteksten voor, die gebruikers van de wet in euro's moeten omrekenen. b. voorziening voor 'gebroken' bedragen (die door sommige geautomatiseerde systemen niet verwerkt kunnen worden). Genoemde beleidsbrief is gebaseerd op een inventarisatie van bedragen en andere verwijzingen naar de gulden in wet- en regelgeving op rijksniveau naar de stand van de regelgeving op 1 januari 1999, Ten behoeve van de voorbereiding van onderhavig wetsvoorstel is deze inventarisatie geactualiseerd naar de stand van de regelgeving op 1 jnauari 2000. De resultaten van nieuwe actualisatierondes worden, wat betreft wetten in formele zin, bij nota van wijziging in onderhavig wetsvoorstel verwerkt. In ieder geval de laatste actualisatieronde zal moeten worden verwerkt in een najaar 2001 in te dienen 'bezemwetje'. Onderhavig wetsvoorstel bevat circa zeshonderd wijzigingen van formele wetten, hetgeen overigens slechts ongeveer 6% uitmaakt van het totaal aantal 'treffers', waarvan het overgrote deel bestaat uit lagere regelgeving. De nog tot stand te brengen verzamel-algemene maatregel van bestuur en verzamel-ministeriële regelingen (voor die lagere regelgeving) zullen dus aanmerkelijk omvangrijker zijn dan dit wetsvoorstel.

Kamerstuk 2000-2001 KST48771

06-11-2000

KST48778 Aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro); Memorie van toelichting

de aanpassing van een deel van de formele wetgeving (zoals de fiscale wetgeving) zal niet plaatsvinden in de onderhavige verzamelwet, maar wordt meegenomen in andere wetgevingstrajecten (zoals uiteengezet in de beleidsbrief). Inhoudelijk bevat dit wetsvoorstel ten opzichte van de beleidsbrief geen nieuwe voorstellen. Ook wetten in formele zin zijn rechtsinstrumenten in de zin van Europese verordeningen terzake. Ook zonder uitdrukkelijke wetswijziging vindt een omzetting van guldenbedragen plaats; na 1 januari 2002 moeten guldenbedragen als eurobedragen worden gelezen. Zoals in de wetgevingsbrief is aangegeven is tot uitdrukkelijke wetswijziging besloten vanwege: a. doelmatigheid en gebruiksvriendelijkheid: zonder uitdrukkelijke wetswijziging komen er nog tot in lengte van jaren guldenbedragen in wetteksten voor, die gebruikers van de wet in euro's moeten omrekenen. b. voorziening voor 'gebroken' bedragen (die door sommige geautomatiseerde systemen niet verwerkt kunnen worden). Genoemde beleidsbrief is gebaseerd op een inventarisatie van bedragen en andere verwijzingen naar de gulden in wet- en regelgeving op rijksniveau naar de stand van de regelgeving op 1 januari 1999, Ten behoeve van de voorbereiding van onderhavig wetsvoorstel is deze inventarisatie geactualiseerd naar de stand van de regelgeving op 1 jnauari 2000. De resultaten van nieuwe actualisatierondes worden, wat betreft wetten in formele zin, bij nota van wijziging in onderhavig wetsvoorstel verwerkt. In ieder geval de laatste actualisatieronde zal moeten worden verwerkt in een najaar 2001 in te dienen 'bezemwetje'. Onderhavig wetsvoorstel bevat circa zeshonderd wijzigingen van formele wetten, hetgeen overigens slechts ongeveer 6% uitmaakt van het totaal aantal 'treffers', waarvan het overgrote deel bestaat uit lagere regelgeving. De nog tot stand te brengen verzamel-algemene maatregel van bestuur en verzamel-ministeriële regelingen (voor die lagere regelgeving) zullen dus aanmerkelijk omvangrijker zijn dan dit wetsvoorstel.

Kamerstuk 2000-2001 KST48778