Laatste documenten binnen dossier 27473


19-02-2001

KST51367 Rijkswet aanpassing rijkswetten euro; Verslag van de Staten van Aruba

De in de Staten vertegenwoordigde fracties zien geen redenen om de stilzwijgende goedkeuring te doen verbreken.

Kamerstuk 2000-2001 KST51367

14-02-2001

KST51296 Rijkswet aanpassing rijkswetten euro; Verslag

Het onderzoek van het wetsvoorstel heeft de vaste commissie voor Financiën geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

Kamerstuk 2000-2001 KST51296

07-11-2000

KST48780 Rijkswet aanpassing rijkswetten euro; Voorstel van wet

een afzonderlijk wetsvoorstel, tot aanpassing van de wetten in formele zin ('gewone Nederlandse wetten'). Inhoudelijk bevat dit voorstel van rijkswet ten opzichte van de beleidsbrief geen nieuwe voorstellen. Ook zonder uitdrukkelijke wetswijziging vindt een omzetting van guldenbedragen plaats. Na 1 januari 2002 moeten guldenbedragen als eurobedragen worden gelezen. Zoals in de wetgevingsbrief is aangegeven is tot uitdrukkelijke wetswijziging besloten vanwege: a. doelmatigheid en gebruiksvriendelijkheid: zonder uitdrukkelijke wetswijziging komen er nog tot in lengte van jaren guldenbedragen in wetteksten voor, die gebruikers van de wet in euro's moeten omrekenen. b. voorziening voor 'gebroken' bedragen (die door sommige geautomatiseerde systemen niet verwerkt kunnen worden). Genoemde beleidsbrief is gebaseerd op een inventarisatie van bedragen en andere verwijzingen naar de gulden in wet- en regelgeving op rijksniveau naar de stand van de regelgeving op 1 januari 1999, Ten behoeve van de voorbereiding van onderhavig voorstel van rijkswet is deze inventarisatie geactualiseerd naar de stand van de regelgeving op 1 januari 2000. De resultaten van nieuwe actualisatierondes worden, wat betreft wetten in formele zin, bij nota van wijziging in onderhavige rijkswet verwerkt. Onderhavig voorstel bevat één rijkswet in formele zin, alsmede enkele rijkswetten die een kleinere aantal bedragen bevatten. Het gaat daarbij om bedragen die het maximum van een op te leggen geldboete aangeven.

Kamerstuk 2000-2001 KST48780

KST48783 Rijkswet aanpassing rijkswetten euro; Brief minister

een afzonderlijk wetsvoorstel, tot aanpassing van de wetten in formele zin ('gewone Nederlandse wetten'). Inhoudelijk bevat dit voorstel van rijkswet ten opzichte van de beleidsbrief geen nieuwe voorstellen. Ook zonder uitdrukkelijke wetswijziging vindt een omzetting van guldenbedragen plaats. Na 1 januari 2002 moeten guldenbedragen als eurobedragen worden gelezen. Zoals in de wetgevingsbrief is aangegeven is tot uitdrukkelijke wetswijziging besloten vanwege: a. doelmatigheid en gebruiksvriendelijkheid: zonder uitdrukkelijke wetswijziging komen er nog tot in lengte van jaren guldenbedragen in wetteksten voor, die gebruikers van de wet in euro's moeten omrekenen. b. voorziening voor 'gebroken' bedragen (die door sommige geautomatiseerde systemen niet verwerkt kunnen worden). Genoemde beleidsbrief is gebaseerd op een inventarisatie van bedragen en andere verwijzingen naar de gulden in wet- en regelgeving op rijksniveau naar de stand van de regelgeving op 1 januari 1999, Ten behoeve van de voorbereiding van het voorstel van rijkswet is deze inventarisatie geactualiseerd naar de stand van de regelgeving op 1 januari 2000. De resultaten van nieuwe actualisatierondes worden, wat betreft wetten in formele zin, bij nota van wijziging in onderhavig voorstel van rijkswet verwerkt. Onderhavig voorstel van rijkswet bevat één rijkswet in formele zin, alsmede enkele rijkswetten die een kleinere aantal bedragen bevatten. Het gaat daarbij om bedragen die het maximum van een op te leggen geldboete aangeven.

Kamerstuk 2000-2001 KST48783