Laatste documenten binnen dossier 27549


02-07-2002

KST62408 Regels met betrekking tot de positionering van de reïntegratiediensten van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie); Brief minister over de voorgenomen strategische alliantie van de NV Kliq met Solvus NV

De ministers van Financiën en SZW hebben de intentieovereenkomst tussen de betrokken partijen goedgekeurd. Al voordat de verstandiging een feit was, stond vast dat het in het belang van Kliq zou zijn om zo spoedig mogelijk de positie van Kliq op de private markt te versterken. Kliq en Solvus hebben aangegeven dat zij zich in de samenwerking ook zullen blijven richten op reïntegratie van groepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dit past in hun ondernemingsstrategie en is ook vastgelegd in de intentieovereenkomst.

Kamerstuk 2001-2002 KST62408

17-12-2001

KST58035 Regels met betrekking tot de positionering van de reïntegratiediensten van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie); Eindverslag

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid acht de openbare behandeling van dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.

Kamerstuk 2001-2002 KST58035

12-12-2001

KST57879 Regels met betrekking tot de positionering van de reïntegratiediensten van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie); Memorie van antwoord

Minister Vermeend (SZW) reageert op vragen en opmerkingen uit het voorlopig verslag (kamerstuk 27549, nr. 140a).

Kamerstuk 2001-2002 KST57879

KST57875 Regels met betrekking tot de positionering van de reïntegratiediensten van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie); Voorlopig verslag

Bevat vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over dit wetsvoorstel.

Kamerstuk 2001-2002 KST57875

02-04-2001

KST52228 Regels met betrekking tot de positionering van de reïntegratiediensten van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie); Nota n.a.v. het verslag

Minister Vermeend (SZW) gaat in op vragen en opmerkingen die de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gemaakt in het verslag (kamerstuk 27549, nr. 5).

Kamerstuk 2000-2001 KST52228

KST52229 Regels met betrekking tot de positionering van de reïntegratiediensten van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie); Nota van wijziging

Met deze wijziging wordt beoogd het gegevensverkeer tussen de Arbeidsvoorzieningsorganisatie en de NV KLIQ in verband met de externe verzelfstandiging een nog duidelijker wettelijke basis te geven.

Kamerstuk 2000-2001 KST52229

15-03-2001

KST51763 Regels met betrekking tot de positionering van de reïntegratiediensten van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie); Brief ministers met nadere informatie over een aantal financiële thema's

De ministers Vermeend (SZW) en Zalm (Fin) gaan in deze brief in op de actuele stand van zaken bij KLIQ en de bevindingen van de bestuurders. Tevens wordt aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan het overgangsregime en worden de uitgangspunten weergegeven voor het bepalen van de financiële startpositie van de onderneming.

Kamerstuk 2000-2001 KST51763

16-02-2001

KST51353 Regels met betrekking tot de positionering van de reïntegratiediensten van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie); Verslag

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel. Bij tijdige beantwoording acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

Kamerstuk 2000-2001 KST51353