Laatste documenten binnen dossier 27586


06-11-2001

KST56574 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, onder a, van die wet, administratieve vereenvoudiging van de overgang van een particuliere ziektekostenverzekering naar de ziekenfondsverzekering en afschaffing van de nominale ziekenfondspremie voor personen jonger dan 18 jaar (Knelpunten Ziekenfondswet); Brief minister inzake overleg inzake de implementatie van de ziekenfondsverzekering voor alimentatiegenietenden

Zoals eerder toegezegd, informeert minister Borst (VWS) de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Eerste Kamer in onderhavige brief over het overleg met het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Ministerie van Financiën inzake de implementatie van de ziekenfondsverzekering voor alimentatiegenietenden.

Kamerstuk 2001-2002 KST56574

22-08-2001

KST55063 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, onder a, van die wet, administratieve vereenvoudiging van de overgang van een particuliere ziektekostenverzekering naar de ziekenfondsverzekering en afschaffing van de nominale ziekenfondspremie voor personen jonger dan 18 jaar (Knelpunten Ziekenfondswet); Brief minister met antwoord op een vraag over premieheffing voor ziekenfondsverzekerde alimentatiegerechtigden

Bij de behandeling van dit wetsvoorstel op 9 juli 2001 heeft de VVD-fractie gevraagd of de voorziene premieheffing voor ziekenfondsverzekerde alimentatiegerechtigden niet met name het spekken van de Algemene Kas inhield, omdat van het loon van een alimentatiebetalende werknemer ziekenfondspremie wordt ingehouden terwijl over de alimentatie wederom premie wordt geheven. Minister Borst (VWS) beantwoordt in deze brief de vraag ontkennend; de ziekenfondsverzekering van de alimentatiebetaler en die van de alimentatiegerechtigde staan los van elkaar en de premie ook.

Kamerstuk 2000-2001 KST55063

31-05-2001

OVG836 Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 30 mei 2001

Agenda 2000-2001 OVG836

KST53276 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, onder a, van die wet, administratieve vereenvoudiging van de overgang van een particuliere ziektekostenverzekering naar de ziekenfondsverzekering en afschaffing van de nominale ziekenfondspremie voor personen jonger dan 18 jaar (Knelpunten Ziekenfondswet); Brief minister met schriftelijke reactie op amendementen, ingediend op het wetsvoorstel, en enkele opmerkingen van de Tweede Kamer

In de brief reageert minister Borst (VWS) schriftelijk op amendementen, ingediend op het wetsvoorstel: 1. Amendement van de leden Oudkerk, van Vliet en Dankers (nr. 8 herdruk) over de ziekenfondsverzekering van alimentatiegerechtigden; 2. Amendement van het lid Hermann (nr. 10 herdruk) over de overgang van de particuliere verzekering naar de ziekenfondsverzekering; 3. Amendement van het lid Dankers (nr. 11) over de overgang van de particuliere verzekering naar de ziekenfondsverzekering; 4. Amendement van het lid Blerck-Woerdmann (nr. 12) over de ziekenfondsverzekering van mensen jonger dan 18 jaar. De minister gaat tevens in op opmerkingen uit de Kamer terzake van deze onderwerpen.

Kamerstuk 2000-2001 KST53276

29-05-2001

KST53236 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, onder a, van die wet, administratieve vereenvoudiging van de overgang van een particuliere ziektekostenverzekering naar de ziekenfondsverzekering en afschaffing van de nominale ziekenfondspremie voor personen jonger dan 18 jaar (Knelpunten Ziekenfondswet); Amendement om te bewerkstelligen dat personen jonger dan 18 jaar geen hoofdverzekerde kunnen worden

Kamerstuk 2000-2001 KST53236

HAN7267A10 Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringsvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, onder a, van die wet, administratieve vereenvoudiging van de overgang van een particuliere ziektekostenverzekering naar de ziekenfondsverzekering en afschaffing van de nominale ziekenfondspremie voor personen jonger dan 18 jaar (Knelpunten Ziekenfondswet) (27586)

Handeling 2000-2001 HAN7267A10

KST53234 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, onder a, van die wet, administratieve vereenvoudiging van de overgang van een particuliere ziektekostenverzekering naar de ziekenfondsverzekering en afschaffing van de nominale ziekenfondspremie voor personen jonger dan 18 jaar (Knelpunten Ziekenfondswet); Amendement over toegang tot het ziekenfonds voor alimentatiegerechtigden met een laag inkomen

Kamerstuk 2000-2001 KST53234

OVG833 Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 23 mei 2001

Agenda 2000-2001 OVG833

KST53235 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, onder a, van die wet, administratieve vereenvoudiging van de overgang van een particuliere ziektekostenverzekering naar de ziekenfondsverzekering en afschaffing van de nominale ziekenfondspremie voor personen jonger dan 18 jaar (Knelpunten Ziekenfondswet); Amendement over vereenvoudiging van de administratieve overgang van particuliere naar ziekenfondsverzekering

Kamerstuk 2000-2001 KST53235

OVG834 Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 28 mei 2001

Agenda 2000-2001 OVG834

KST53233 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, onder a, van die wet, administratieve vereenvoudiging van de overgang van een particuliere ziektekostenverzekering naar de ziekenfondsverzekering en afschaffing van de nominale ziekenfondspremie voor personen jonger dan 18 jaar (Knelpunten Ziekenfondswet); Amendement over het laten vervallen van de voorgestelde wijziging van artikel 7

Kamerstuk 2000-2001 KST53233

27-03-2001

KST52075 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, onder a, van die wet, administratieve vereenvoudiging van de overgang van een particuliere ziektekostenverzekering naar de ziekenfondsverzekering en afschaffing van de nominale ziekenfondspremie voor personen jonger dan 18 jaar (Knelpunten Ziekenfondswet); Nota n.a.v. het verslag

Kamerstuk 2000-2001 KST52075

KST52076 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, onder a, van die wet, administratieve vereenvoudiging van de overgang van een particuliere ziektekostenverzekering naar de ziekenfondsverzekering en afschaffing van de nominale ziekenfondspremie voor personen jonger dan 18 jaar (Knelpunten Ziekenfondswet); Nota van wijziging

Op 1 april 2001 treedt het grootste deel van de Wet van 13 december 2000 tot wijziging van de Ziekenfondswet en enige andere wetten in verband met de instelling van een onafhankelijk College van toezicht op de zorgverzekeringen (Stb. 2001,23) in werking. Gebleken is dat deze wet, die onder andere de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet financiering volksverzekeringen wijzigt, tot een aantal redactionele of technische onvolkomenheden leidt. Onderhavige nota van wijziging herstelt deze onvolkomenheden.

Kamerstuk 2000-2001 KST52076

25-01-2001

KST50823 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, onder a, van die wet, administratieve vereenvoudiging van de overgang van een particuliere ziektekostenverzekering naar de ziekenfondsverzekering en afschaffing van de nominale ziekenfondspremie voor personen jonger dan 18 jaar (Knelpunten Ziekenfondswet); Memorie van toelichting

financiële consequenties van de bovengenoemde maatregelen (efficiency opbrengst voor ziekenfondsen en particuliere verzekeraars; structurele inkomstenderving; gevolgen voor de procentuele premie voor werknemers).

Kamerstuk 2000-2001 KST50823

KST50821 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, onder a, van die wet, administratieve vereenvoudiging van de overgang van een particuliere ziektekostenverzekering naar de ziekenfondsverzekering en afschaffing van de nominale ziekenfondspremie voor personen jonger dan 18 jaar (Knelpunten Ziekenfondswet); Voorstel van wet

financiële consequenties van de bovengenoemde maatregelen (efficiency opbrengst voor ziekenfondsen en particuliere verzekeraars; structurele inkomstenderving; gevolgen voor de procentuele premie voor werknemers).

Kamerstuk 2000-2001 KST50821

KST50824 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, onder a, van die wet, administratieve vereenvoudiging van de overgang van een particuliere ziektekostenverzekering naar de ziekenfondsverzekering en afschaffing van de nominale ziekenfondspremie voor personen jonger dan 18 jaar (Knelpunten Ziekenfondswet); Nader rapport bij aanbieding van het advies van de Raad van State terzake

Kamerstuk 2000-2001 KST50824