Laatste documenten binnen dossier 27743


28-10-2002

KST63879 Aanpassing van Boek 3 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten inzake elektronische handtekeningen ter uitvoering van richtlijn nr. 1999/93/EG van de Europese Unie van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen (PbEG L 13) (Wet elektronische handtekeningen); Memorie van antwoord

Memorie van Antwoord inzake de Wet elektronische handtekeningen als reactie op vragen van de CDA en VVD fractie over de eisen die de wet stelt aan de controle op de juistheid van de elektronische handtekening en de identiteit van de persoon die de handtekening plaatst. De minister stelt dat de eisen niet zwaarder of lichter moeten zijn dan de eisen aan een handgeschreven handtekening. "Er zullen elektronische equivalenten verzonnen moeten worden om aan deze eisen te kunnen voldoen", stelt hij.

Kamerstuk 2002-2003 KST63879

29-05-2001

KST53170 Aanpassing van Boek 3 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten inzake elektronische handtekeningen ter uitvoering van richtlijn nr. 1999/93/EG van de Europese Unie van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen (PbEG L 13) (Wet elektronische handtekeningen); Oorspronkelijke tekst

Kamerstuk 2000-2001 KST53170

KST53169 Aanpassing van Boek 3 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten inzake elektronische handtekeningen ter uitvoering van richtlijn nr. 1999/93/EG van de Europese Unie van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen (PbEG L 13) (Wet elektronische handtekeningen); Memorie van toelichting

Richtlijn nr. 1999/93/EG van de Europese Unie van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen (PbEG L 13) wil het gebruik van elektronische handtekeningen vergemakkelijken en bijdragen tot een wettelijk erkenning ervan. Dit wetsvoorstel strekt tot uitvoering van de richtlijn. Het regelt de rechtsgevolgen van elektronische handtekenningen, waaronder de gelijkstelling van elektronische handtekeningen aan handgeschreven handtekeningen op papieren dragers. Daarnaast bevat het wetsvoorstel een aansprakelijkheidsbepaling voor certificatiedienstverleners die gekwalificeerde certificaten uitgeven. Voor deze certificatiedienstverleners is bovendien voorzien in een toezichtsysteem en de mogelijkheid tot het invoeren van een vrijwillige accreditatieregeling ter verbetering van de certificatiedienstverlening.

Kamerstuk 2000-2001 KST53169

KST53167 Aanpassing van Boek 3 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten inzake elektronische handtekeningen ter uitvoering van richtlijn nr. 1999/93/EG van de Europese Unie van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen (PbEG L 13) (Wet elektronische handtekeningen); Voorstel van wet

Richtlijn nr. 1999/93/EG van de Europese Unie van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen (PbEG L 13) wil het gebruik van elektronische handtekeningen vergemakkelijken en bijdragen tot een wettelijk erkenning ervan. Dit wetsvoorstel strekt tot uitvoering van de richtlijn. Het regelt de rechtsgevolgen van elektronische handtekenningen, waaronder de gelijkstelling van elektronische handtekeningen aan handgeschreven handtekeningen op papieren dragers. Daarnaast bevat het wetsvoorstel een aansprakelijkheidsbepaling voor certificatiedienstverleners die gekwalificeerde certificaten uitgeven. Voor deze certificatiedienstverleners is bovendien voorzien in een toezichtsysteem en de mogelijkheid tot het invoeren van een vrijwillige accreditatieregeling ter verbetering van de certificatiedienstverlening.

Kamerstuk 2000-2001 KST53167