Laatste documenten binnen dossier 27824


05-12-2001

KST57616 Aanpassing van de wetgeving aan de herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg; Nota n.a.v. het verslag

Minister Korthals (Jus) gaat in op vragen en opmerkingen die de vaste commissie voor Justitie heeft gemaakt in het verslag (kamerstuk 27824, Eerste Kamer nr. 126a).

Kamerstuk 2001-2002 KST57616

03-12-2001

KST57580 Aanpassing van de wetgeving aan de herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg; Verslag

Bevat vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Justitie over dit wetsvoorstel.

Kamerstuk 2001-2002 KST57580

12-11-2001

KST56725 Aanpassing van de wetgeving aan de herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg; Tweede nota van wijziging

Betreft voorziening in verband met de mogelijkheid dat wetsvoorstel 27748 (Uitvoeringswet EG-betekingsverordening) in werking treedt op een tijdstip nadat het herziene procesrecht in werking is getreden.

Kamerstuk 2001-2002 KST56725

25-10-2001

KST56346 Aanpassing van de wetgeving aan de herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg; Verslag

Bevat geen vragen of opmerkingen. Herdruk in verband met eerdere verschijning van een blanco verslag.

Kamerstuk 2001-2002 KST56346

19-10-2001

KST56159 Aanpassing van de wetgeving aan de herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg; Nota van wijziging

In het wetsvoorstel zijn nog enige wijzigingen nodig gebleken om een aantal technische en redactionele onvolkomenheden weg te nemen, deels verband houdend met de bestuurlijke onderbrenging van de kantonrechtspraak als voorzien in het wetsvoorstel organisatie en bestuur gerechten.

Kamerstuk 2001-2002 KST56159

05-07-2001

KST54081 Aanpassing van de wetgeving aan de herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg; Voorstel van wet

In behandeling bij de Tweede Kamer is wetsvoorstel 'Herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg', dat ertoe strekt het burgerlijk procesrecht te verbeteren in termen van vereenvoudiging, modernisering, systematiek, deformalisering en doelmatigheid. Zie voor de inhoud van dit wetsvoorstel kamerstuk 26855, nrs. 1-3. De voorgestelde verbeteringen hebben aanpassing van bestaande wetgeving tot gevolg. Vanwege de omvang is ervoor gekozen deze aanpassing bij een aparte wet door te voeren. Onderhavig wetvoorstel voorziet hierin.

Kamerstuk 2000-2001 KST54081

KST54085 Aanpassing van de wetgeving aan de herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg; Advies en nader rapport

Kamerstuk 2000-2001 KST54085

KST54083 Aanpassing van de wetgeving aan de herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg; Memorie van toelichting

In behandeling bij de Tweede Kamer is wetsvoorstel 'Herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg', dat ertoe strekt het burgerlijk procesrecht te verbeteren in termen van vereenvoudiging, modernisering, systematiek, deformalisering en doelmatigheid. Zie voor de inhoud van dit wetsvoorstel kamerstuk 26855, nrs. 1-3. De voorgestelde verbeteringen hebben aanpassing van bestaande wetgeving tot gevolg. Vanwege de omvang is ervoor gekozen deze aanpassing bij een aparte wet door te voeren. Onderhavig wetvoorstel voorziet hierin.

Kamerstuk 2000-2001 KST54083

KST54084 Aanpassing van de wetgeving aan de herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg; Oorspronkelijke tekst

Kamerstuk 2000-2001 KST54084