Laatste documenten binnen dossier 27826


27-06-2001

KST54077 Wijziging van artikel 670 lid 1 van Boek 7 van het Burgerlijke Wetboek; Voorstel van wet

De voorgestelde wijziging maakt duidelijk (conform het Brown arrest van het Hof van Justitie van 30 juni 1998, C-394/96) dat perioden van ziekte in de periode voorafgaand van het zwangerschapsverlof niet mogen worden meegeteld bij de berekening van de termijn van twee jaren, gedurende welke het opzegverbod wegens ziekte geldt. Daarnaast komen periode van ongeschiktheid gedurende het zwangerschaps- en bevallingsverlof niet in aanmerking voor de berekening van de termijn van twee jaren ongeacht de vraag of de ongeschiktheid wel of niet verband houdt met de zwangerschap of bevalling. De perioden van ziekten die optreden na het einde van het zwangerschapsverlof/bevallingsverlof mogen wel worden meegeteld bij het berekenen van de termijn van twee jaren. Voorts bevat dit voorstel een regeling voor de berekening van de termijn van twee jaren gedurende welke het opzegverbod wegens ziekte geldt. De situatie kan zich voordoen dat een werknemer kort na een ziekteperiode weer arbeidsongeschikt wordt. In dat geval worden de perioden van ziekte bij elkaar opgeteld wanneer zij elkaar met een onderbreking van minder vier weken opvolgden.

Kamerstuk 2000-2001 KST54077

KST54079 Wijziging van artikel 670 lid 1 van Boek 7 van het Burgerlijke Wetboek; Advies en nader rapport

Kamerstuk 2000-2001 KST54079

KST54080 Wijziging van artikel 670 lid 1 van Boek 7 van het Burgerlijke Wetboek; Memorie van toelichting

De voorgestelde wijziging maakt duidelijk (conform het Brown arrest van het Hof van Justitie van 30 juni 1998, C-394/96) dat perioden van ziekte in de periode voorafgaand van het zwangerschapsverlof niet mogen worden meegeteld bij de berekening van de termijn van twee jaren, gedurende welke het opzegverbod wegens ziekte geldt. Daarnaast komen periode van ongeschiktheid gedurende het zwangerschaps- en bevallingsverlof niet in aanmerking voor de berekening van de termijn van twee jaren ongeacht de vraag of de ongeschiktheid wel of niet verband houdt met de zwangerschap of bevalling. De perioden van ziekten die optreden na het einde van het zwangerschapsverlof/bevallingsverlof mogen wel worden meegeteld bij het berekenen van de termijn van twee jaren. Voorts bevat dit voorstel een regeling voor de berekening van de termijn van twee jaren gedurende welke het opzegverbod wegens ziekte geldt. De situatie kan zich voordoen dat een werknemer kort na een ziekteperiode weer arbeidsongeschikt wordt. In dat geval worden de perioden van ziekte bij elkaar opgeteld wanneer zij elkaar met een onderbreking van minder vier weken opvolgden.

Kamerstuk 2000-2001 KST54080