Laatste documenten binnen dossier 27878


03-10-2001

KST55670 Wijziging van diverse wetten aan de modernisering van de rechterlijke organisatie en de instelling van een bestuur bij de gerechten (Aanpassingswet modernisering rechterlijke organisatie); Nota van wijziging

Onder meer wordt hoofdstuk 14 van onderhavig wetsvoorstel aangevuld met wijzigingen van momenteel bij de Eerste kamer aanhangig zijnde wetsvoorstellen, waaronder de wetsvoorstellen 27181 en 27182. In genoemde wetsvoorstellen worden enkele tekstuele aanpassingen aangebracht, enkele verzuimen hersteld (een regeling voor het deponeren van zaken en stukken en een grondslag voor regels voor de be√ędiging van buitengriffiers).

Kamerstuk 2001-2002 KST55670

14-08-2001

KST55006 Wijziging van diverse wetten aan de modernisering van de rechterlijke organisatie en de instelling van een bestuur bij de gerechten (Aanpassingswet modernisering rechterlijke organisatie); Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel hangt samen met twee reeds ingediende wetsvoorstellen die strekken tot modernisering van de rechterlijke organisatie. Het betreft het wetsvoorstel Wet organisatie en bestuur gerechten (kamerstuk 27181) en het wetsvoorstel Wet Raad voor de rechtspraak (kamerstuk 27182). Beide wetsvoorstellen brengen ingrijpende wijzigingen aan in de Wet op de rechterlijke organisatie, die voor de bestaande wetgeving niet zonder gevolgen zijn. Gelet op de omvang van de aanpassingen is ervoor gekozen de noodzakelijke wijzigingen bij een aparte wet door te voeren. Het onderhavige wetsvoorstel voorziet daarin. Bij de totstandkoming van dit wetsvoorstel is rekening gehouden met de samenloop van wetsvoorstel 27181 en het wetsvoorstel tot herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken (kamerstuk 26855). Beide wetsvoorstellen leiden in een aantal gevallen tot aanpassingen van dezelfde wetgeving, o.a. het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Deze wijzigingen zijn meegenomen in het wetsvoorstel Aanpassingswet herziening burgerlijk procesrecht (kamerstuk 27824).

Kamerstuk 2000-2001 KST55006

KST55010 Wijziging van diverse wetten aan de modernisering van de rechterlijke organisatie en de instelling van een bestuur bij de gerechten (Aanpassingswet modernisering rechterlijke organisatie); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2000-2001 KST55010

KST55009 Wijziging van diverse wetten aan de modernisering van de rechterlijke organisatie en de instelling van een bestuur bij de gerechten (Aanpassingswet modernisering rechterlijke organisatie); Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel hangt samen met twee reeds ingediende wetsvoorstellen die strekken tot modernisering van de rechterlijke organisatie. Het betreft het wetsvoorstel Wet organisatie en bestuur gerechten (kamerstuk 27181) en het wetsvoorstel Wet Raad voor de rechtspraak (kamerstuk 27182). Beide wetsvoorstellen brengen ingrijpende wijzigingen aan in de Wet op de rechterlijke organisatie, die voor de bestaande wetgeving niet zonder gevolgen zijn. Gelet op de omvang van de aanpassingen is ervoor gekozen de noodzakelijke wijzigingen bij een aparte wet door te voeren. Het onderhavige wetsvoorstel voorziet daarin. Bij de totstandkoming van dit wetsvoorstel is rekening gehouden met de samenloop van wetsvoorstel 27181 en het wetsvoorstel tot herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken (kamerstuk 26855). Beide wetsvoorstellen leiden in een aantal gevallen tot aanpassingen van dezelfde wetgeving, o.a. het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Deze wijzigingen zijn meegenomen in het wetsvoorstel Aanpassingswet herziening burgerlijk procesrecht (kamerstuk 27824).

Kamerstuk 2000-2001 KST55009