Laatste documenten binnen dossier 27896


25-07-2002

KST62791 Wijziging van belastingwetten in verband met dividendstripping en het verlenen van optierechten aan werknemers; Nader voorlopig verslag

Kamerstuk 2001-2002 KST62791

KST62848 Wijziging van belastingwetten in verband met dividendstripping en het verlenen van optierechten aan werknemers; Brief staatssecretaris met antwoorden op vragen van de heer De Haan (CDA)

De heer De Haan (CDA) heeft over deze wetsvoorstellen enige aanvullende technische vragen gesteld, die nog leven in de fiscale praktijk. Staatssecretaris Bos (Fin) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de vragen en antwoorden.

Kamerstuk 2001-2002 KST62848

16-05-2002

KST61749 Wijziging van belastingwetten in verband met dividendstripping en het verlenen van optierechten aan werknemers; Voorlopig verslag

Bevat vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Financiƫn over deze wetsvoorstellen.

Kamerstuk 2001-2002 KST61749

25-10-2001

KST56349 Wijziging van belastingwetten in verband met dividendstripping en het verlenen van optierechten aan werknemers; Verslag

Bevat vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Financiƫn.

Kamerstuk 2001-2002 KST56349

06-09-2001

KST55167 Wijziging van belastingwetten in verband met dividendstripping en het verlenen van optierechten aan werknemers; Oorspronkelijke tekst

Kamerstuk 2000-2001 KST55167

KST55164 Wijziging van belastingwetten in verband met dividendstripping en het verlenen van optierechten aan werknemers; Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel bevat twee maatregelen: 1. Vervanging van de in de Veegwet Wet inkomstenbelasting 2001 (Stb. 2000, 570) opgenomen, doch nog niet in werking getreden maatregel tegen dividendstripping door een andere maatregel. De oorspronkelijke maatregel, die bestond uit drie componenten (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en dividendbelasting), zou niet goed uitvoerbaar zijn en overkill bevatten. De nieuwe maatregel is meer toegespitst en kent geen termijnen meer zodat overkill zich niet meer voordoet. Dividendstripping houdt in dat een (buitenlandse) aandeelhouder met behoud van het economische belang bij de aandelen, de dividendbelasting ontgaat door het recht op dividend over te dragen aan een persoon die een gunstiger recht heeft op verrekening, teruggaaf of vermindering van dividendbelasting, of aan een rechtspersoon ten aanzien van wie inhouding van dividendbelasting achterwege mag blijven. Twee hoofdvormen zijn: hollandrouting en treaty shopping. Het wetsvoorstel houdt in dat verrekening of teruggaaf van dividendbelasting wordt uitgesloten ten aanzien van degene die het dividend heeft ontvangen en om verrekening of teruggaaf verzoekt, maar die niet de uiteindelijk gerechtigde (beneficial owner) is tot het dividend. 2. Het treffen van enige maatregelen in de fiscale sfeer op het terrein van de inkoop van aandelen ter afdekking van optieverplichtingen aan werknemers. Hiermee wordt beoogd de ongewenste effecten van een arrest van de Hoge Raad van 21 februari 2001 weg te nemen, waarin werd aangegeven dat indien een vennootschap eigen aandelen inkoopt om aan een optieverplichting te voldoen, de ingekochte aandelen als ingetrokken dienen te worden beschouwd.

Kamerstuk 2000-2001 KST55164

KST55168 Wijziging van belastingwetten in verband met dividendstripping en het verlenen van optierechten aan werknemers; Advies en nader rapport

Kamerstuk 2000-2001 KST55168

KST55166 Wijziging van belastingwetten in verband met dividendstripping en het verlenen van optierechten aan werknemers; Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel bevat twee maatregelen: 1. Vervanging van de in de Veegwet Wet inkomstenbelasting 2001 (Stb. 2000, 570) opgenomen, doch nog niet in werking getreden maatregel tegen dividendstripping door een andere maatregel. De oorspronkelijke maatregel, die bestond uit drie componenten (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en dividendbelasting), zou niet goed uitvoerbaar zijn en overkill bevatten. De nieuwe maatregel is meer toegespitst en kent geen termijnen meer zodat overkill zich niet meer voordoet. Dividendstripping houdt in dat een (buitenlandse) aandeelhouder met behoud van het economische belang bij de aandelen, de dividendbelasting ontgaat door het recht op dividend over te dragen aan een persoon die een gunstiger recht heeft op verrekening, teruggaaf of vermindering van dividendbelasting, of aan een rechtspersoon ten aanzien van wie inhouding van dividendbelasting achterwege mag blijven. Twee hoofdvormen zijn: hollandrouting en treaty shopping. Het wetsvoorstel houdt in dat verrekening of teruggaaf van dividendbelasting wordt uitgesloten ten aanzien van degene die het dividend heeft ontvangen en om verrekening of teruggaaf verzoekt, maar die niet de uiteindelijk gerechtigde (beneficial owner) is tot het dividend. 2. Het treffen van enige maatregelen in de fiscale sfeer op het terrein van de inkoop van aandelen ter afdekking van optieverplichtingen aan werknemers. Hiermee wordt beoogd de ongewenste effecten van een arrest van de Hoge Raad van 21 februari 2001 weg te nemen, waarin werd aangegeven dat indien een vennootschap eigen aandelen inkoopt om aan een optieverplichting te voldoen, de ingekochte aandelen als ingetrokken dienen te worden beschouwd.

Kamerstuk 2000-2001 KST55166