Laatste documenten binnen dossier 28057


16-05-2002

KST61739 Gemeentelijke herindeling in Zeeuws-Vlaanderen; Eindverslag

Bevat geen vragen of opmerkingen.

Kamerstuk 2001-2002 KST61739

27-02-2002

KST59594 Gemeentelijke herindeling in Zeeuws-Vlaanderen; Nota n.a.v. het verslag

Minister De Vries (BZK) reageert op vragen en opmerkingen uit het verslag (kamerstuk 28057, nr. 4). Hierbij gaat hij in op de totstandkoming van het herindelingsadvies, de achtergrond van het wetsvoorstel, intergemeentelijke samenwerking, gevolgen en datum van de herindeling.

Kamerstuk 2001-2002 KST59594

KST59593 Gemeentelijke herindeling in Zeeuws-Vlaanderen; Nota van wijziging in verband met wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, en aanpassing van de inwerkingtredingsbepaling

Kamerstuk 2001-2002 KST59593

19-11-2001

KST57021 Gemeentelijke herindeling in Zeeuws-Vlaanderen; Voorstel van wet

Herdruk omdat het kaartbeeld eerder na artikel 4 is opgenomen. Het huidige aantal van zeven gemeenten wordt door de herindeling teruggebracht tot drie gemeenten: de gemeenten Sluis-Aardenburg en Oostbrug worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Sluis, de gemeenten Axel, Sas van Gent en Terneuzen gaan op in de nieuwe gemeente Terneuzen en de gemeenten Hontenisse en Hulst vormen samen de nieuwe gemeente Hulst. Het betreft drie integrale samenvoegingen van gemeenten waardoor er geen grenscorrecties nodig zijn.

Kamerstuk 2001-2002 KST57021

14-11-2001

KST56759 Gemeentelijke herindeling in Zeeuws-Vlaanderen; Voorstel van wet

Herdruk in verband met toevoeging kaart. Het huidige aantal van zeven gemeenten wordt door de herindeling teruggebracht tot drie gemeenten: de gemeenten Sluis-Aardenburg en Oostbrug worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Sluis, de gemeenten Axel, Sas van Gent en Terneuzen gaan op in de nieuwe gemeente Terneuzen en de gemeenten Hontenisse en Hulst vormen samen de nieuwe gemeente Hulst. Het betreft drie integrale samenvoegingen van gemeenten waardoor er geen grenscorrecties nodig zijn.

Kamerstuk 2001-2002 KST56759

26-10-2001

KST56338 Gemeentelijke herindeling in Zeeuws-Vlaanderen; Voorstel van wet

Het huidige aantal van zeven gemeenten wordt door de herindeling teruggebracht tot drie gemeenten: de gemeenten Sluis-Aardenburg en Oostbrug worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Sluis, de gemeenten Axel, Sas van Gent en Terneuzen gaan op in de nieuwe gemeente Terneuzen en de gemeenten Hontenisse en Hulst vormen samen de nieuwe gemeente Hulst. Het betreft drie integrale samenvoegingen van gemeenten waardoor er geen grenscorrecties nodig zijn.

Kamerstuk 2001-2002 KST56338

KST56340 Gemeentelijke herindeling in Zeeuws-Vlaanderen; Memorie van toelichting

Het huidige aantal van zeven gemeenten wordt door de herindeling teruggebracht tot drie gemeenten: de gemeenten Sluis-Aardenburg en Oostbrug worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Sluis, de gemeenten Axel, Sas van Gent en Terneuzen gaan op in de nieuwe gemeente Terneuzen en de gemeenten Hontenisse en Hulst vormen samen de nieuwe gemeente Hulst. Het betreft drie integrale samenvoegingen van gemeenten waardoor er geen grenscorrecties nodig zijn.

Kamerstuk 2001-2002 KST56340