Laatste documenten binnen dossier 28060


27-02-2002

KST59590 Wijziging van de In- en uitvoerwet (aanpassing aan de EG-verordening inzake controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik); Nota van wijziging inzake aanpassing van de inwerkingtredingsbepaling

Kamerstuk 2001-2002 KST59590

KST59591 Wijziging van de In- en uitvoerwet (aanpassing aan de EG-verordening inzake controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik); Nota n.a.v. het verslag

Staatssecretaris Ybema (EZ) beantwoordt een aantal vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken over de Wijziging van de in- en uitvoerwet. De vragen betreffen onder andere controle van de goederen, helderheid voor importeurs en exporteurs, eventuele vergunningplicht in individuele gevallen en elektronische informatieoverdracht.

Kamerstuk 2001-2002 KST59591

07-12-2001

KST57753 Wijziging van de In- en uitvoerwet (aanpassing aan de EG-verordening inzake controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik); Verslag

Bevat vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Economische Zaken.

Kamerstuk 2001-2002 KST57753

06-11-2001

KST56570 Wijziging van de In- en uitvoerwet (aanpassing aan de EG-verordening inzake controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik); Memorie van toelichting

verruiming van het bereik van de verordening met de overdracht van programmatuur en technologie door middel van elektronische media, fax en telefoon.

Kamerstuk 2001-2002 KST56570

02-11-2001

KST56445 Wijziging van de In- en uitvoerwet (aanpassing aan de EG-verordening inzake controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik); Memorie van toelichting

verruiming van het bereik van de verordening met de overdracht van programmatuur en technologie door middel van elektronische media, fax en telefoon.

Kamerstuk 2001-2002 KST56445

KST56443 Wijziging van de In- en uitvoerwet (aanpassing aan de EG-verordening inzake controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik); Voorstel van wet

verruiming van het bereik van de verordening met de overdracht van programmatuur en technologie door middel van elektronische media, fax en telefoon.

Kamerstuk 2001-2002 KST56443

KST56447 Wijziging van de In- en uitvoerwet (aanpassing aan de EG-verordening inzake controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2001-2002 KST56447