Laatste documenten binnen dossier 28075


19-11-2001

KST57056 Aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Veegwet euro); Verslag

Bevat geen vragen of opmerkingen.

Kamerstuk 2001-2002 KST57056

08-11-2001

KST56631 Aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Veegwet euro); Nota van wijziging in verband met correctie van enkele omissies

Betreft o.a. correctie van een omissie in de Aanpassingswet modernisering rechterlijke organisatie. Tevens waren in de Veegwet euro enkele wettelijke bepalingen nog niet opgenomen die nu wel kunnen worden opgenomen.

Kamerstuk 2001-2002 KST56631

05-11-2001

KST56522 Aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Veegwet euro); Memorie van toelichting

noodzaak tot aanpassing van de Wet op de economische delicten, voortvloeiend uit de op 28 juni 2001 door de Raad van de Europese Unie vastgestelde verordening nr. 1338/2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij.

Kamerstuk 2001-2002 KST56522

KST56520 Aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Veegwet euro); Voorstel van wet

noodzaak tot aanpassing van de Wet op de economische delicten, voortvloeiend uit de op 28 juni 2001 door de Raad van de Europese Unie vastgestelde verordening nr. 1338/2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij.

Kamerstuk 2001-2002 KST56520