Laatste documenten binnen dossier 28088


11-02-2004

HAN7648A09 Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, ter waarborging van de bekwaamheid tot het uitoefenen van beroepen in het onderwijs (Wet op de beroepen in het onderwijs) (28088)

Handeling 2003-2004 HAN7648A09

KST74057 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, ter waarborging van de bekwaamheid tot het uitoefenen van beroepen in het onderwijs (Wet op de beroepen in het onderwijs); Gewijzigd amendement over plicht voor de school om een geordend geheel van gegevens beschikbaar te hebben

Kamerstuk 2003-2004 KST74057

KST74056 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, ter waarborging van de bekwaamheid tot het uitoefenen van beroepen in het onderwijs (Wet op de beroepen in het onderwijs); Amendement over de pedagogisch-didactische bekwaamheid van leraren godsdienst en levensbeschouwing

Doel van dit amendement is de uitzonderingspositie van leraren godsdienst en levensbeschouwing voor wat betreft pedagogisch-didactische bekwaamheid op te heffen.

Kamerstuk 2003-2004 KST74056

KST74058 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, ter waarborging van de bekwaamheid tot het uitoefenen van beroepen in het onderwijs (Wet op de beroepen in het onderwijs); Nader gewijzigd amendement over het laten formuleren van specifieke bekwaamheidseisen voor de bovenbouw VMBO en het MBO

Kamerstuk 2003-2004 KST74058

10-02-2004

KST74054 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, ter waarborging van de bekwaamheid tot het uitoefenen van beroepen in het onderwijs (Wet op de beroepen in het onderwijs); Gewijzigd amendement over onder meer het verwijderen van de deelbekwaamheid uit het wetsvoorstel

Dit amendement strekt ertoe de deelbekwaamheid uit het wetsvoorstel te verwijderen. De verlengingsmogelijkheid van de zij-instroomperiode wordt verhoogd tot maximaal twee jaar. De school (in plaats van de inspectie) beslist over een dergelijke verlenging. Ook kan de school voorwaarden verbinden aan de verlenging.

Kamerstuk 2003-2004 KST74054

KST74053 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, ter waarborging van de bekwaamheid tot het uitoefenen van beroepen in het onderwijs (Wet op de beroepen in het onderwijs); Gewijzigd amendement over de pedagogisch-didatische bekwaamheid van MBO-gediplomeerden die beroepsgerichte vakken gaan geven op het VMBO

Dit amendement regelt dat instellingen voor hoger onderwijs getuigschriften pedagogisch-didactische bekwaamheid beroepsgericht vak VMBO kunnen afgeven.

Kamerstuk 2003-2004 KST74053

KST74055 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, ter waarborging van de bekwaamheid tot het uitoefenen van beroepen in het onderwijs (Wet op de beroepen in het onderwijs); Gewijzigd amendement over administratieve lastenverlichting bij verlening van ontheffingen in WVO en WEC voor vervanging of tijdelijke vervulling vacature

Kamerstuk 2003-2004 KST74055

06-02-2004

KST74004 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, ter waarborging van de bekwaamheid tot het uitoefenen van beroepen in het onderwijs (Wet op de beroepen in het onderwijs); Motie over de samenstelling van het Platform voor de onderwijsberoepen en de binding met het beroepsveld

Kamerstuk 2003-2004 KST74004

KST74005 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, ter waarborging van de bekwaamheid tot het uitoefenen van beroepen in het onderwijs (Wet op de beroepen in het onderwijs); Motie over de samenstelling van het Platform voor de onderwijsberoepen

Kamerstuk 2003-2004 KST74005

KST74002 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, ter waarborging van de bekwaamheid tot het uitoefenen van beroepen in het onderwijs (Wet op de beroepen in het onderwijs); Motie over noodzakelijke bekwaamheidseisen om een zorgstructuur op school vorm te geven

Kamerstuk 2003-2004 KST74002

KST74003 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, ter waarborging van de bekwaamheid tot het uitoefenen van beroepen in het onderwijs (Wet op de beroepen in het onderwijs); Motie over het loslaten van het inclusiviteitsbeginsel om zo recht te doen aan het beroepsonderwijs

Kamerstuk 2003-2004 KST74003

KST74001 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, ter waarborging van de bekwaamheid tot het uitoefenen van beroepen in het onderwijs (Wet op de beroepen in het onderwijs); Motie om niet een nieuwe organisatie, maar SBL en NSA te belasten met het formuleren van bekwaamheidseisen

Kamerstuk 2003-2004 KST74001

30-01-2004

KST73845 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, ter waarborging van de bekwaamheid tot het uitoefenen van beroepen in het onderwijs (Wet op de beroepen in het onderwijs); Amendement over extra eisen die gesteld moeten worden aan een MBO-gediplomeerde zij-instromer die op het VMBO gaat werken

Kamerstuk 2003-2004 KST73845

KST73840 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, ter waarborging van de bekwaamheid tot het uitoefenen van beroepen in het onderwijs (Wet op de beroepen in het onderwijs); Amendement dat ertoe strekt afgestudeerden aan lerarenopleidingen voor het po te kunnen benoemen in de onderbouw van het vmbo

Kamerstuk 2003-2004 KST73840

KST73843 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, ter waarborging van de bekwaamheid tot het uitoefenen van beroepen in het onderwijs (Wet op de beroepen in het onderwijs); Amendement dat strekt tot het verwijderen van de deelbekwaamheid uit het wetsvoorstel

Kamerstuk 2003-2004 KST73843

KST73862 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, ter waarborging van de bekwaamheid tot het uitoefenen van beroepen in het onderwijs (Wet op de beroepen in het onderwijs); Gewijzigd amendement over het laten formuleren van specifieke bekwaamheidseisen voor verschillende onderwijsdomeinen

Kamerstuk 2003-2004 KST73862

KST73846 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, ter waarborging van de bekwaamheid tot het uitoefenen van beroepen in het onderwijs (Wet op de beroepen in het onderwijs); Amendement om ook voor de zorgleerlingen, onderbouw VMBO en de bovenbouw VMBO specifieke bekwaamheidseisen te formuleren

Kamerstuk 2003-2004 KST73846

OVG1123 Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 30 januari 2004

Agenda 2003-2004 OVG1123

KST73842 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, ter waarborging van de bekwaamheid tot het uitoefenen van beroepen in het onderwijs (Wet op de beroepen in het onderwijs); Amendement dat strekt tot administratieve lastenverlichting bij verlening van ontheffingen voor vervanging of tijdelijke vervulling vacature

Kamerstuk 2003-2004 KST73842

KST73851 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, ter waarborging van de bekwaamheid tot het uitoefenen van beroepen in het onderwijs (Wet op de beroepen in het onderwijs); Amendement over het opheffen van de uitzondering m.b.t. het voldoen aan bekwaamheidseisen voor docenten godsdienst of levensbeschouwing

Kamerstuk 2003-2004 KST73851

27-01-2004

KST73797 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, ter waarborging van de bekwaamheid tot het uitoefenen van beroepen in het onderwijs (Wet op de beroepen in het onderwijs); Amendement over onder meer verwijderen van de deelbekwaamheid uit het wetsvoorstel

Dit amendement strekt ertoe de deelbekwaamheid uit het wetsvoorstel te verwijderen en complementair daaraan de termijn waarbinnen de zij-instromer het bekwaamheidsonderzoek moet hebben afgelegd op maximaal vier in plaats van maximaal twee jaren te stellen, waarbij de verlengingsmogelijkheid behouden blijft.

Kamerstuk 2003-2004 KST73797

20-11-2001

KST57022 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, ter waarborging van de bekwaamheid tot het uitoefenen van beroepen in het onderwijs (Wet op de beroepen in het onderwijs); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2001-2002 KST57022

KST57018 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, ter waarborging van de bekwaamheid tot het uitoefenen van beroepen in het onderwijs (Wet op de beroepen in het onderwijs); Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel regelt dat bij algemene maatregel van bestuur bekwaamheidseisen zullen worden vastgesteld voor onderwijsgevenden en voor onderwijsgerelateerde werkzaamheden van ander personeel in de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en educatie. Voortaan wordt dus verwezen naar bekwaamheidseisen in plaats van naar bewijzen van bekwaamheid. Verder regelt het wetsvoorstel dat scholen beleid ontwikkelen voor het onderhouden van de bekwaamheid van hun personeel. De voorschriften van de Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs worden opgenomen in de desbetreffende sectorwetten.

Kamerstuk 2001-2002 KST57018

KST57020 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, ter waarborging van de bekwaamheid tot het uitoefenen van beroepen in het onderwijs (Wet op de beroepen in het onderwijs); Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel regelt dat bij algemene maatregel van bestuur bekwaamheidseisen zullen worden vastgesteld voor onderwijsgevenden en voor onderwijsgerelateerde werkzaamheden van ander personeel in de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en educatie. Voortaan wordt dus verwezen naar bekwaamheidseisen in plaats van naar bewijzen van bekwaamheid. Verder regelt het wetsvoorstel dat scholen beleid ontwikkelen voor het onderhouden van de bekwaamheid van hun personeel. De voorschriften van de Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs worden opgenomen in de desbetreffende sectorwetten.

Kamerstuk 2001-2002 KST57020