Laatste documenten binnen dossier 28195


30-01-2002

KST58957 Wijziging van artikel 19 van de Huurprijzenwet woonruimte (wijziging motiveringsgrens huurverhogingsvoorstellen); Voorstel van wet

Artikel 19 bepaalt dat een verhuurder bij het aanzeggen van een huurverhoging met meer dan het inflatiepercentage over het voorafgaande jaar, deze huurverhoging moet motiveren aan de hand van de puntentelling op basis van het woningwaarderingsstelsel en het onderhouds- en verbeteringsbeleid dat op de desbetreffende woonruimte van toepassing is. Nu voor het huurprijsbeleid vanaf 1 juli 2002 wordt uitgegaan van het gemiddelde inflatiepercentage over de aan het huurverhogingsjaar voorafgaande vijf kalenderjaren, wordt met dit wetsvoorstel artikel 19 daaraan aangepast.

Kamerstuk 2001-2002 KST58957

KST58998 Wijziging van artikel 19 van de Huurprijzenwet woonruimte (wijziging motiveringsgrens huurverhogingsvoorstellen); Memorie van toelichting

Artikel 19 bepaalt dat een verhuurder bij het aanzeggen van een huurverhoging met meer dan het inflatiepercentage over het voorafgaande jaar, deze huurverhoging moet motiveren aan de hand van de puntentelling op basis van het woningwaarderingsstelsel en het onderhouds- en verbeteringsbeleid dat op de desbetreffende woonruimte van toepassing is. Nu voor het huurprijsbeleid vanaf 1 juli 2002 wordt uitgegaan van het gemiddelde inflatiepercentage over de aan het huurverhogingsjaar voorafgaande vijf kalenderjaren, wordt met dit wetsvoorstel artikel 19 daaraan aangepast.

Kamerstuk 2001-2002 KST58998