Laatste documenten binnen dossier 28223


15-04-2002

KST60982 Regeling van het lidmaatschap koninklijk huis alsmede daaraan verbonden titels (Wet lidmaatschap koninklijk huis); Amendement inzake handhaving erfopvolging bloedverwanten in derde graad

Het amendement voorziet erin dat de erfopvolgers in derde graad van bloedverwantschap. lid van het Huis blijven, alsmede dat Ministers 'een zekere verantwoordelijkheid' dragen voor bijstand in de uitoefening van de koninklijke functie en het handelen van alle potentiële erfopvolgers.

Kamerstuk 2001-2002 KST60982

KST60985 Regeling van het lidmaatschap koninklijk huis alsmede daaraan verbonden titels (Wet lidmaatschap koninklijk huis); Amendement inzake schrappen overgangsregeling erfopvolging bloedverwanten in derde graad

Het amendement voorziet in het schrappen van de getroffen overgangsregeling voor zover het betreft de erfopvolgers in derde graad van bloedverwantschap. Prinses Margriet en Mr Pieter van Vollenhoven blijven krachtens het resterend deel van de overgangsregeling lid van het Huis totdat ze buiten de kring van troonopvolgers vallen.

Kamerstuk 2001-2002 KST60985

KST60983 Regeling van het lidmaatschap koninklijk huis alsmede daaraan verbonden titels (Wet lidmaatschap koninklijk huis); Amendement inzake de titel van de echtgenote van de Koning

Volgens het amendement zou de titel van de echtgenote van de Koning (net als tot 1972 in de Grondwet stond) 'Koningin' kunnen zijn.

Kamerstuk 2001-2002 KST60983

03-04-2002

KST60477 Regeling van het lidmaatschap koninklijk huis alsmede daaraan verbonden titels (Wet lidmaatschap koninklijk huis); Nota n.a.v. het verslag

Kamerstuk 2001-2002 KST60477

KST60476 Regeling van het lidmaatschap koninklijk huis alsmede daaraan verbonden titels (Wet lidmaatschap koninklijk huis); Nota van wijziging

Minister-president Kok brengt enkele wijzigingen aan in het wetsvoorstel en verwijst voor toelichting naar het relevante deel van de nota naar aanleiding van het verslag.

Kamerstuk 2001-2002 KST60476

22-03-2002

KST60261 Regeling van het lidmaatschap koninklijk huis alsmede daaraan verbonden titels (Wet lidmaatschap koninklijk huis); Verslag

Bevat vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Kamerstuk 2001-2002 KST60261

18-02-2002

KST59444 Regeling van het lidmaatschap koninklijk huis alsmede daaraan verbonden titels (Wet lidmaatschap koninklijk huis); Memorie van toelichting over het voorstel voor de Wet lidmaatschap koninklijk huis

Wetsvoorstel betreffende het lidmaatschap van het koninklijk huis, naar aanleiding van de huwelijken van prins Constantijn en prins Willem-Alexander, waardoor het aantal leden van het koninklijk huis waarvoor ministeriële verantwoordelijkheid van toepassing is, te groot aan het worden is. Voorgesteld wordt om lidmaatschap van het koninklijk huis te beperken tot de Koning en de afgetreden Koning alsmede hun echtgenoten en de erfopvolgers in de eerste en tweede graad van bloedverwantschap met de Koning alsmede hun echtgenoten. Het grondwettelijk recht op erfopvolging voor erfopvolgers in de derde graad alsmede hun echtgenoten blijft bestaan.

Kamerstuk 2001-2002 KST59444

15-02-2002

KST59428 Regeling van het lidmaatschap koninklijk huis alsmede daaraan verbonden titels (Wet lidmaatschap koninklijk huis); Advies en nader rapport

Dit advies heeft betrekking op het voorstel voor de Wet lidmaatschap van het koninklijk huis, dat het lidmaatschap van het koninklijk huis en de daaraan verbonden titels regelt.

Kamerstuk 2001-2002 KST59428

KST59425 Regeling van het lidmaatschap koninklijk huis alsmede daaraan verbonden titels (Wet lidmaatschap koninklijk huis); Voorstel van wet

Wetsvoorstel betreffende het lidmaatschap van het koninklijk huis, naar aanleiding van de huwelijken van prins Constantijn en prins Willem-Alexander, waardoor het aantal leden van het koninklijk huis waarvoor ministeriële verantwoordelijkheid van toepassing is, te groot aan het worden is. Voorgesteld wordt om lidmaatschap van het koninklijk huis te beperken tot de Koning en de afgetreden Koning, alsmede hun echtgenoten, en de erfopvolgers in de eerste en tweede graad van bloedverwantschap met de Koning alsmede hun echtgenoten. Het grondwettelijk recht op erfopvolging voor erfopvolgers in de derde graad alsmede hun echtgenoten blijft bestaan.

Kamerstuk 2001-2002 KST59425