Laatste documenten binnen dossier 28293


02-05-2002

KST61473 Wijziging van de werkingsduur van de gemeentelijke plannen inzake onderwijs in allochtone levende talen (Wet eenmalige verlenging werkingsduur oalt-plannen); Verslag

Bevat vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over dit wetsvoorstel.

Kamerstuk 2001-2002 KST61473

11-04-2002

KST60753 Wijziging van de werkingsduur van de gemeentelijke plannen inzake onderwijs in allochtone levende talen (Wet eenmalige verlenging werkingsduur oalt-plannen); Memorie van toelichting

Gemeenten ervaren knelpunten bij de uitvoering van de regelgeving inzake onderwijs in allochtone levende talen (oalt). Inmiddels heeft de Onderwijsraad advies uitgebracht over de toekomst van oalt (december 2001) en worden in april/mei 2002 de resultaten van een breed onderzoek van het SCP over oalt verwacht. Zo spoedig mogelijk na het verschijnen van het SCP-rapport zal het kabinet een standpunt bepalen over de toekomst van oalt. Op basis van overleg met de Tweede Kamer daarover, zal naar verwachting begin 2003 een wetsvoorstel worden ingericht. Tegen de achtergrond daarvan is het niet opportuun nu reeds (nieuwe) criteria voor de bekostiging van oalt voor de periode 2002-2006 vast te stellen. Om gemeenten in staat te stellen om in de komende periode het beleid inzake oalt verder vorm te geven en de toekomstige lijn voor het oalt-beleid te verkennen is onderhavig wetsvoorstel erop gericht om de verdeling van het budget voor de periode 2002-2004 vast te stellen op basis van de huidige verdelingscriteria. De huidige oalt-bekostiging wordt met twee jaar verlengd. Het wetsvoorstel biedt gemeente op de volgende wijze de mogelijkheid tot verlenging van die bekostiging: 1. van rechtswege verlengen gemeentelijk oalt-plan tot en met 31 juli 2004; 2. als de gemeenten het oalt-plan en het gemeentelijke onderwijsachterstandenplan (goa-plan) als één plan hebben vastgesteld, stelt de gemeenteraad voor de periode 1 augustus 2002 tot en met 31 juli 2004 een nieuw oalt-plan vast; 3. bovenstaande werkwijze is ook van toepassing op verdeling van oalt-middelen, indien er geen verplichting bestaat voor vaststellen oalt-plan; 4. van rechtswege verlengen overdracht oalt-middelen tot en met 31 juli 2004; 5. verlenging bovenstaande wettelijke verdelingscriteria voor specifieke uitkeringen met twee jaar.

Kamerstuk 2001-2002 KST60753

KST60751 Wijziging van de werkingsduur van de gemeentelijke plannen inzake onderwijs in allochtone levende talen (Wet eenmalige verlenging werkingsduur oalt-plannen); Voorstel van wet

Gemeenten ervaren knelpunten bij de uitvoering van de regelgeving inzake onderwijs in allochtone levende talen (oalt). Inmiddels heeft de Onderwijsraad advies uitgebracht over de toekomst van oalt (december 2001) en worden in april/mei 2002 de resultaten van een breed onderzoek van het SCP over oalt verwacht. Zo spoedig mogelijk na het verschijnen van het SCP-rapport zal het kabinet een standpunt bepalen over de toekomst van oalt. Op basis van overleg met de Tweede Kamer daarover, zal naar verwachting begin 2003 een wetsvoorstel worden ingericht. Tegen de achtergrond daarvan is het niet opportuun nu reeds (nieuwe) criteria voor de bekostiging van oalt voor de periode 2002-2006 vast te stellen. Om gemeenten in staat te stellen om in de komende periode het beleid inzake oalt verder vorm te geven en de toekomstige lijn voor het oalt-beleid te verkennen is onderhavig wetsvoorstel erop gericht om de verdeling van het budget voor de periode 2002-2004 vast te stellen op basis van de huidige verdelingscriteria. De huidige oalt bekostiging wordt met twee jaar verlengd. Het wetsvoorstel biedt gemeente op de volgende wijze de mogelijkheid tot verlenging van die bekostiging: 1. van rechtswege verlengen gemeentelijk oalt-plan tot en met 31 juli 2004; 2. als de gemeenten het oalt-plan en het gemeentelijke onderwijsachterstandenplan (goa-plan) als één plan hebben vastgesteld, stelt de gemeenteraad voor de periode 1 augustus 2002 tot en met 31 juli 2004 een nieuw oalt-plan vast; 3. bovenstaande werkwijze is ook van toepassing op verdeling van oalt-middelen, indien er geen verplichting bestaat voor vaststellen oalt-plan; 4. van rechtswege verlengen overdracht oalt-middelen tot en met 31 juli 2004; 5. verlenging bovenstaande wettelijke verdelingscriteria voor specifieke uitkeringen met twee jaar.

Kamerstuk 2001-2002 KST60751

KST60754 Wijziging van de werkingsduur van de gemeentelijke plannen inzake onderwijs in allochtone levende talen (Wet eenmalige verlenging werkingsduur oalt-plannen); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2001-2002 KST60754