Laatste documenten binnen dossier 28387


11-06-2002

KST62035 Instelling van een vast college van advies op het terrein van veiligheid van gevaarlijke stoffen (Wet Adviesraad gevaarlijke stoffen); Memorie van toelichting

Het voorliggende wetsvoorstel beoogt de instelling van een adviescollege op het gebied van de veiligheid van gevaarlijke stoffen. Doelstelling van de raad is: het onafhankelijk adviseren over het treffen van technische en technisch-organisatorische maatregelen ter voorkoming van ongevallen veroorzaakt door het gebruik, de opslag, de productie en het vervoer van gevaarlijke stoffen en ter beperking van de gevolgen van die rampen en ongevallen. Bij adviesaanvragen zal het integrale veiligheidsaspect uitgangspunt zijn. De raad komt in de plaats van de ambtelijke Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen en zal bestaan uit een onafhankelijke voorzitter en een bepaald aantal deskundigen die een afspiegeling vormen van de onderscheiden deelbeleidsterreinen waarvoor de adviezen van belang zijn zoals milieubheer/externe veiligheid, transportveiligheid, arbeidsveiligheid, rampenpreventie en rampenbestrijding.

Kamerstuk 2001-2002 KST62035

KST62033 Instelling van een vast college van advies op het terrein van veiligheid van gevaarlijke stoffen (Wet Adviesraad gevaarlijke stoffen); Voorstel van wet

Het voorliggende wetsvoorstel beoogt de instelling van een adviescollege op het gebied van de veiligheid van gevaarlijke stoffen. Doelstelling van de raad is: het onafhankelijk adviseren over het treffen van technische en technisch-organisatorische maatregelen ter voorkoming van ongevallen veroorzaakt door het gebruik, de opslag, de productie en het vervoer van gevaarlijke stoffen en ter beperking van de gevolgen van die rampen en ongevallen. Bij adviesaanvragen zal het integrale veiligheidsaspect uitgangspunt zijn. De raad komt in de plaats van de ambtelijke Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen en zal bestaan uit een onafhankelijke voorzitter en een bepaald aantal deskundigen die een afspiegeling vormen van de onderscheiden deelbeleidsterreinen waarvoor de adviezen van belang zijn zoals milieubheer/externe veiligheid, transportveiligheid, arbeidsveiligheid, rampenpreventie en rampenbestrijding.

Kamerstuk 2001-2002 KST62033