Laatste documenten binnen dossier 28401


15-01-2003

KST66252 Aanpassing van de Tabakswet aan richtlijn nr. 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 juni 2001 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten (PbEG L 194); Brief staatssecretaris over o.a. de procedure ter rectificatie van de vertaalfout in de officiƫle Nederlandse vertaling van richtlijn 2001/37/EG

overleg met de poppodia en de schouwburgen over invoering van het rookverbod in die inrichtingen. In deze brief gaat zij op deze onderwerpen in.

Kamerstuk 2002-2003 KST66252

KST66251 Aanpassing van de Tabakswet aan richtlijn nr. 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 juni 2001 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten (PbEG L 194); Brief staatssecretaris over de mogelijkheden voor uitvoering van de motie Werner

Bij de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel op 17 december 2002 heeft de Eerste Kamer staatssecretaris Ross-van Dorp (VWS) gevraagd zich nogmaals te beraden op de mogelijkheden voor uitvoering van de motie Werner over extra geld voor preventie en ondersteuning van stoppogingen (kamerstuk 26472, nr. 59e). De staatssecretaris deelt daarop nu mee dat ze hiervoor bij de Voorjaarsnota voor 2003 10 miljoen euro via de eindejaarsmarge 2002 vrij zal maken binnen de begroting van VWS.

Kamerstuk 2002-2003 KST66251

11-06-2002

KST62036 Aanpassing van de Tabakswet aan richtlijn nr. 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 juni 2001 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten (PbEG L 194); Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie in de Tabakswet van EG-richtlijn 2001/37/EG, die strekt tot herziening van twee bestaande richtlijnen en samenvoeging van die richtlijnen in een nieuwe richtlijn. De noodzaak tot herziening is gelegen in het bestaan van verschillen tussen de EU-lidstaten op het terrein van de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten, waardoor de werking van de interne markt wordt belemmerd. De strekking van dit wetsvoorstel heeft dan ook betrekking op de harmonisatie van de interne markt, waarbij met voorrang aandacht wordt geschonken aan de bescherming van de volksgezondheid.

Kamerstuk 2001-2002 KST62036

KST62039 Aanpassing van de Tabakswet aan richtlijn nr. 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 juni 2001 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten (PbEG L 194); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2001-2002 KST62039

KST62038 Aanpassing van de Tabakswet aan richtlijn nr. 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 juni 2001 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten (PbEG L 194); Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie in de Tabakswet van EG-richtlijn 2001/37/EG, die strekt tot herziening van twee bestaande richtlijnen en samenvoeging van die richtlijnen in een nieuwe richtlijn. De noodzaak tot herziening is gelegen in het bestaan van verschillen tussen de EU-lidstaten op het terrein van de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten, waardoor de werking van de interne markt wordt belemmerd. De strekking van dit wetsvoorstel heeft dan ook betrekking op de harmonisatie van de interne markt, waarbij met voorrang aandacht wordt geschonken aan de bescherming van de volksgezondheid.

Kamerstuk 2001-2002 KST62038