Laatste documenten binnen dossier 28443


15-10-2002

KST63686 Herzieningswet Kadasterwet I; Verslag

Kamerstuk 2002-2003 KST63686

05-07-2002

KST62537 Herzieningswet Kadasterwet I; Voorstel van wet

Herdruk in verband met verbetering van een aantal zetfouten. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk om stukken ter inschrijving in de openbare registers voor registergoederen in elektronische vorm aan te bieden. De mogelijkheid van het aanbieden van stukken in schriftelijke vorm blijft behouden. Beide vormen zijn gelijkwaardig aan elkaar. De vorm waarin de openbare registers worden gehouden, wordt uitgebreid tot de elektronische. Om fraude te voorkomen moet het elektronische bericht aan een aantal eisen voldoen. Er worden aanvullende eisen gesteld aan het gebruik van elekronische handtekeningen.

Kamerstuk 2001-2002 KST62537

03-07-2002

KST62377 Herzieningswet Kadasterwet I; Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk om stukken ter inschrijving in de openbare registers voor registergoederen in elektronische vorm aan te bieden. De mogelijkheid van het aanbieden van stukken in schriftelijke vorm blijft behouden. Beide vormen zijn gelijkwaardig aan elkaar. De vorm waarin de openbare registers worden gehouden, wordt uitgebreid tot de elektronische. Om fraude te voorkomen moet het elektronische bericht aan een aantal eisen voldoen. Er worden aanvullende eisen gesteld aan het gebruik van elekronische handtekeningen.

Kamerstuk 2001-2002 KST62377

02-07-2002

KST62379 Herzieningswet Kadasterwet I; Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk om stukken ter inschrijving in de openbare registers voor registergoederen in elektronische vorm aan te bieden. De mogelijkheid van het aanbieden van stukken in schriftelijke vorm blijft behouden. Beide vormen zijn gelijkwaardig aan elkaar. De vorm waarin de openbare registers worden gehouden, wordt uitgebreid tot de elektronische. Om fraude te voorkomen moet het elektronische bericht aan een aantal eisen voldoen. Er worden aanvullende eisen gesteld aan het gebruik van elekronische handtekeningen.

Kamerstuk 2001-2002 KST62379

KST62380 Herzieningswet Kadasterwet I; Advies en nader rapport

Kamerstuk 2001-2002 KST62380