Laatste documenten binnen dossier 28627


03-01-2003

KST66030 Wijziging van de Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers; Brief minister inzake het insluiten in de noodvoorzieningen van verdachte drugskoeriers gedurende de fase van inverzekeringstelling en bewaring

In onderhavige brief zet minister Donner (Jus) zijn bewaren uiteen tegen het amendement van de heer Wolfsen, waarin wordt voorgesteld om in de noodvoorzieningen slechts verdachte drugskoeriers in te sluiten gedurende de fase van inverzekeringstelling en bewaring.

Kamerstuk 2002-2003 KST66030

02-01-2003

KST65921 Wijziging van de Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers; Amendement over het beperken van het gebruik van de noodcellen tot de detentie van koeriers gedurende de inverzekeringstelling en de strafrechtelijke bewaring

Kamerstuk 2002-2003 KST65921

KST65922 Wijziging van de Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers; Gewijzigd amendement inzake beperking gebruik noodcellen tot detentie koeriers gedurende inverzekeringstelling en strafrechtelijke bewaring

De genoemde beperking beoogt een minder lange berechting van verdachten, respectievelijk een vermindering van de capaciteitsdruk in Nederlandse gevangenissen en daarmee ook de heenzendingen van gedetineerden als gevolg van het cellentekort.

Kamerstuk 2002-2003 KST65922

12-12-2002

KST65445 Wijziging van de Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers; Brief minister over de tussenrapportage betreffende de evaluatie van de toepassing van de Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers

Minister Donner (Jus) stuurt de Tweede Kamer de tussenrapportage betreffende de evaluatie van de toepassing van de Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers. In deze brief gaat hij in op de aard van de tussenrapportage en de belangrijkste voorlopige conclusies. Vervolgens geeft hij zijn reactie op de voorlopige conclusies.

Kamerstuk 2002-2003 KST65445

18-10-2002

KST63759 Wijziging van de Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers; Oorspronkelijke tekst

Herdruk in verband met verbetering van drukfouten.

Kamerstuk 2002-2003 KST63759

16-10-2002

KST63691 Wijziging van de Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers; Voorstel van wet

herbestemming van de noodvoorzieningen is op dit moment niet mogelijk. De toepassing ten aanzien van jeugdige drugskoeriers tussen de 16 en 18 jaar blijft gelden: deze categorie blijt gedetineerd bij de andere drugskoeriers en wordt niet ondergebracht in een reguliere justitiƫle jeugdinrichting. De toepassing op jeugdigen beoogt een middel te zijn om een verschuiving van drugskoeriers naar jeugdigen te voorkomen. In het wetsvoorstel wordt samen met de verlenging een aantal verruimingen in het regime aangebracht, betreffende de regeling omtrent bezoek en telefoneren. Verder hangen de wijzigingen samen met verlof en beperking van activiteiten.

Kamerstuk 2002-2003 KST63691

15-10-2002

KST63693 Wijziging van de Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers; Memorie van toelichting

herbestemming van de noodvoorzieningen is op dit moment niet mogelijk. De toepassing ten aanzien van jeugdige drugskoeriers tussen de 16 en 18 jaar blijft gelden: deze categorie blijt gedetineerd bij de andere drugskoeriers en wordt niet ondergebracht in een reguliere justitiƫle jeugdinrichting. De toepassing op jeugdigen beoogt een middel te zijn om een verschuiving van drugskoeriers naar jeugdigen te voorkomen. In het wetsvoorstel wordt samen met de verlenging een aantal verruimingen in het regime aangebracht, betreffende de regeling omtrent bezoek en telefoneren. Verder hangen de wijzigingen samen met verlof en beperking van activiteiten.

Kamerstuk 2002-2003 KST63693

KST63694 Wijziging van de Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers; Oorspronkelijke tekst

Kamerstuk 2002-2003 KST63694

KST63695 Wijziging van de Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers; Advies en nader rapport

Kamerstuk 2002-2003 KST63695