Laatste documenten binnen dossier 28650


06-11-2002

KST64090 Wijziging van de Wet grensoverschrijdende betaaldiensten in verband met de uitvoering van de verordening betreffende grensoverschrijdende betalingen in euro; Oorspronkelijke tekst

Kamerstuk 2002-2003 KST64090

KST64091 Wijziging van de Wet grensoverschrijdende betaaldiensten in verband met de uitvoering van de verordening betreffende grensoverschrijdende betalingen in euro; Advies en nader rapport

Kamerstuk 2002-2003 KST64091

KST64089 Wijziging van de Wet grensoverschrijdende betaaldiensten in verband met de uitvoering van de verordening betreffende grensoverschrijdende betalingen in euro; Memorie van toelichting

Naar aanleiding van de invoering van de euro hebben het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie gesteld dat de tarieven voor grensoverschrijdende betalingen binnen de Europese Unie gelijk moeten zijn aan de tarieven van soortgelijke binnenlandse betalingsverrichtingen in euro's, zodat de Europese consument een actieve deelnemer aan de interne markt wordt en hij kan profiteren van een grotere prijsdoorzichtigheid en keuze.

Kamerstuk 2002-2003 KST64089

KST64087 Wijziging van de Wet grensoverschrijdende betaaldiensten in verband met de uitvoering van de verordening betreffende grensoverschrijdende betalingen in euro; Voorstel van wet

Naar aanleiding van de invoering van de euro hebben het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie gesteld dat de tarieven voor grensoverschrijdende betalingen binnen de Europese Unie gelijk moeten zijn aan de tarieven van soortgelijke binnenlandse betalingsverrichtingen in euro's, zodat de Europese consument een actieve deelnemer aan de interne markt wordt en hij kan profiteren van een grotere prijsdoorzichtigheid en keuze.

Kamerstuk 2002-2003 KST64087