Laatste documenten binnen dossier 28733


08-01-2003

KST66033 Wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Financiën, teneinde wetstechnische gebreken te herstellen of andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te bengen, alsmede intrekking van een wet die geen feitelijke betekenis meer heeft (Reparatiewet I Financiën); Voorstel van wet

Onderhavig wetsvoorstel heeft tot doel wetstechnische gebreken in een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Financiën, zoals verschrijvingen en onjuiste verwijzingen, te herstellen. en is nadrukkelijk niet bedoeld voor beleidsinhoudelijke wijzigingen. Verder wordt een ondergeschikte wijziging aangebracht in een achterhaalde bepaling. Tenslotte wordt een wet ingetrokken die geen feitelijke betekenis meer heeft.

Kamerstuk 2002-2003 KST66033

KST66037 Wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Financiën, teneinde wetstechnische gebreken te herstellen of andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te bengen, alsmede intrekking van een wet die geen feitelijke betekenis meer heeft (Reparatiewet I Financiën); Nader rapport

Kamerstuk 2002-2003 KST66037

KST66035 Wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Financiën, teneinde wetstechnische gebreken te herstellen of andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te bengen, alsmede intrekking van een wet die geen feitelijke betekenis meer heeft (Reparatiewet I Financiën); Memorie van toelichting

Onderhavig wetsvoorstel heeft tot doel wetstechnische gebreken in een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Financiën, zoals verschrijvingen en onjuiste verwijzingen, te herstellen. en is nadrukkelijk niet bedoeld voor beleidsinhoudelijke wijzigingen. Verder wordt een ondergeschikte wijziging aangebracht in een achterhaalde bepaling. Tenslotte wordt een wet ingetrokken die geen feitelijke betekenis meer heeft.

Kamerstuk 2002-2003 KST66035