Laatste documenten binnen dossier 28855


01-07-2005

KST88179 Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, Deventer en Bathmen; Brief minister met reactie op de motie van het lid Fierens c.s. (Kamerstuk 28 855, nr. 19) over bestuurskracht regio en positie gemeente Doesburg

In onderhavige brief reageert minister Remkes (BZK) op de motie van het lid Fierens c.s., aangenomen tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot herindeling van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers en Deventer van 29 januari 2004. Genoemde motie benadrukt dat het van belang is dat de bestuurskracht in de regio toeneemt en dat daartoe versterking van centrumgemeenten nodig is, maar dat in het wetsvoorstel de positie van Doesburg als centrumgemeente onvoldoende wordt versterkt. Vanuit de overweging dat zelfstandigheid van Doesburg geen reële optie is, is de regering verzocht om binnen een jaar met voorstellen te komen voor gemeentelijke herindeling voor de gemeente Doesburg, waarbij een samenvoeging van de gemeenten Angerlo, Zevenaar en Doesburg uitdrukkelijk bij die overwegingen wordt betrokken. In de reactie betrekt Remkes onder meer de uitkomsten van overleg met de gemeenten Angerlo, Zevenaar en Doesburg alsmede het uiteindelijke standpunt van de gemeente Doesburg en de conclusie van gedeputeerde staten van Gelderland: volgens hen is zelfstandigheid van Doesburg het beste perspectief.

Kamerstuk 2004-2005 KST88179

30-01-2004

KST73854 Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers en Bathmen, tevens wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland en Overijssel; Gewijzigd amendement over het samenvoegen van Bathmen met Deventer

Kamerstuk 2003-2004 KST73854

KST73863 Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers en Bathmen, tevens wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland en Overijssel; Amendement over het samenvoegen van Bathmen met Deventer

Kamerstuk 2003-2004 KST73863

OVG1123 Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 30 januari 2004

Agenda 2003-2004 OVG1123

KST73853 Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers en Bathmen, tevens wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland en Overijssel; Amendement om de fusie tussen Zutphen en Warnsveld uit het wetsvoorstel te halen

Kamerstuk 2003-2004 KST73853

KST73855 Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers en Bathmen, tevens wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland en Overijssel; Amendement dat ertoe strekt de gemeente Dinxperlo uit te zonderen van de gemeentelijke herindeling

Kamerstuk 2003-2004 KST73855

KST73852 Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers en Bathmen, tevens wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland en Overijssel; Amendement dat ertoe sterkt Bathmen samen te voegen met Deventer en de voorgestelde grenswijziging tussen Gelderland en Overijssel ongedaan te maken

Kamerstuk 2003-2004 KST73852

28-01-2004

KST73801 Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers en Bathmen, tevens wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland en Overijssel; Tweede nota van wijziging

Betreft vervanging van de naam van de nieuw te vormen gemeente 'Oude IJsselstreek', die ontstaat door de samenvoeging van de gemeenten Gendringen en Wisch.

Kamerstuk 2003-2004 KST73801

03-12-2003

KST72505 Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers en Bathmen, tevens wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland en Overijssel; Nota van wijziging

In het wetsvoorstel wordt als gemeentenaam voor de samenvoeging van de gemeenten Borculo, Ruurlo, Eibergen en Neede de naam 'Berkelstreek' gebruikt. Een afvaardiging van de vier gemeenteraden heeft gekozen voor de naam 'Berkelland'. Via deze nota van wijziging wordt de naam van de nieuwe gemeente vervangen.

Kamerstuk 2003-2004 KST72505

01-05-2003

KST67839 Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers en Bathmen, tevens wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland en Overijssel; Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel strekt ertoe de gemeentelijke indeling in de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers zodanig aan te passen, dat goede voorwaarden worden gecreëerd om te voldoen aan de eisen die nu en in de nabije toekomst aan het lokaal bestuur in dit gebied worden gesteld. De provinciegrens moet worden gewijzigd omdat de nieuwe Gelderse gemeente Lochem de huidige Overijsselse gemeente Bathmen binnen haar gemeentegrenzen sluit.

Kamerstuk 2002-2003 KST67839

KST67842 Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers en Bathmen, tevens wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland en Overijssel; Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel strekt ertoe de gemeentelijke indeling in de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers zodanig aan te passen, dat goede voorwaarden worden gecreëerd om te voldoen aan de eisen die nu en in de nabije toekomst aan het lokaal bestuur in dit gebied worden gesteld. De provinciegrens moet worden gewijzigd omdat de nieuwe Gelderse gemeente Lochem de huidige Overijsselse gemeente Bathmen binnen haar gemeentegrenzen sluit.

Kamerstuk 2002-2003 KST67842