Laatste documenten binnen dossier 28886


03-06-2003

KST68305 Wijziging van de Wet justitiële gegevens in verband met het verwerken van strafvorderlijke gegevens en wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet tarieven in strafzaken in verband met het verstrekken van een afschrift van een vonnis of een arrest aan de verdachte en zijn raadsman of een derde; Memorie van toelichting

Deze wijziging voorziet in de eerste plaats in het opnemen in de Wet justitiële gegevens van een regeling voor het verwerken van strafvorderlijke gegevens door het openbaar ministerie in het geautomatiseerde Communicatiesysteem Openbaar Ministerie, Parket Administratie Systeem (of kortweg: Compas genoemd), de beoogde opvolger van Compas, het zogenaamde Geïntegreerd Proces Systeem, alsmede de hoger beroepsystemen die de arrondissementsparketten beheren, en de onderliggende strafdossiers. Deze aparte regeling bevat een concretisering van de algemene normen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) voor strafvorderlijke gegevens. In de tweede plaats voorziet het voorstel in het overhevelen van de bevoegdheid van de voorzitter van een rechterlijk college (neergelegd in art. 838, eerste lid, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) om op verzoek een afschrift van een vonnis aan een derde te verstrekken, naar het Wetboek van Strafvordering.

Kamerstuk 2002-2003 KST68305

KST68303 Wijziging van de Wet justitiële gegevens in verband met het verwerken van strafvorderlijke gegevens en wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet tarieven in strafzaken in verband met het verstrekken van een afschrift van een vonnis of een arrest aan de verdachte en zijn raadsman of een derde; Voorstel van wet

Deze wijziging voorziet in de eerste plaats in het opnemen in de Wet justitiële gegevens van een regeling voor het verwerken van strafvorderlijke gegevens door het openbaar ministerie in het geautomatiseerde Communicatiesysteem Openbaar Ministerie, Parket Administratie Systeem (of kortweg: Compas genoemd), de beoogde opvolger van Compas, het zogenaamde Geïntegreerd Proces Systeem, alsmede de hoger beroepsystemen die de arrondissementsparketten beheren, en de onderliggende strafdossiers. Deze aparte regeling bevat een concretisering van de algemene normen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) voor strafvorderlijke gegevens. In de tweede plaats voorziet het voorstel in het overhevelen van de bevoegdheid van de voorzitter van een rechterlijk college (neergelegd in art. 838, eerste lid, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) om op verzoek een afschrift van een vonnis aan een derde te verstrekken, naar het Wetboek van Strafvordering.

Kamerstuk 2002-2003 KST68303