Laatste documenten binnen dossier 28958


19-06-2003

KST68723 Partiële wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke indeling, de Beroepswet, de Wet op de economische delicten en enige andere wetten (Veegwet modernisering rechterlijke organisatie); Voorstel van wet

Onderhavig wetsvoorstel vormt - vooralsnog - een sluitstuk van de aanpassing van wetgeving in verband met de modernisering van de rechterlijke organisatie. De aanpassingen zijn van technische of ondergeschikte aard. Onder meer wordt het privaatrechtelijk handelen door de gerechten en de Raad voor de rechtspraak in de Wet op rechterlijke organisatie geregeld. Ook zijn enkele aanpassingen die niet meer konden worden gerealiseerd in de Wet organisatie en bestuur gerechten, de Wet Raad voor de Rechtspraak of de Aanpassingswet modernisering rechterlijke organisatie meegenomen, zoals de uitzondering van het het college van afgevaardigden als bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Verder is een aanpassing opgenomen die verband houdt met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de aanvang van fase 2 en 3 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen (kamerstuk 27292, nrs. 1-2). Er is voor gekozen dat wetsvoorstel in te trekken en bij deze gelegenheid de voorgestelde wijziging te verwerken. Ten slotte worden in onderhavig wetsvoorstel enkele omissies en technische onvolkomenheden verbeterd.

Kamerstuk 2002-2003 KST68723

KST68726 Partiële wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke indeling, de Beroepswet, de Wet op de economische delicten en enige andere wetten (Veegwet modernisering rechterlijke organisatie); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2002-2003 KST68726

KST68725 Partiële wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke indeling, de Beroepswet, de Wet op de economische delicten en enige andere wetten (Veegwet modernisering rechterlijke organisatie); Memorie van toelichting

Onderhavig wetsvoorstel vormt - vooralsnog - een sluitstuk van de aanpassing van wetgeving in verband met de modernisering van de rechterlijke organisatie. De aanpassingen zijn van technische of ondergeschikte aard. Onder meer wordt het privaatrechtelijk handelen door de gerechten en de Raad voor de rechtspraak in de Wet op rechterlijke organisatie geregeld. Ook zijn enkele aanpassingen die niet meer konden worden gerealiseerd in de Wet organisatie en bestuur gerechten, de Wet Raad voor de Rechtspraak of de Aanpassingswet modernisering rechterlijke organisatie meegenomen, zoals de uitzondering van het het college van afgevaardigden als bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Verder is een aanpassing opgenomen die verband houdt met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de aanvang van fase 2 en 3 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen (kamerstuk 27292, nrs. 1-2). Er is voor gekozen dat wetsvoorstel in te trekken en bij deze gelegenheid de voorgestelde wijziging te verwerken. Ten slotte worden in onderhavig wetsvoorstel enkele omissies en technische onvolkomenheden verbeterd.

Kamerstuk 2002-2003 KST68725