Laatste documenten binnen dossier 28985


15-11-2004

KST80925 Wet houdende regels betreffende de melding van zeggenschap en kapitaalbelang in, alsmede de melding van het geplaatste kapitaal van ter beurze genoteerde vennootschappen (Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in ter beurze genoteerde vennootschappen); Nota van wijziging

Deze wijzigingsvoorstellen vloeien voor een deel voort uit de antwoorden op vragen die in het verslag bij dit wetsvoorstel zijn gesteld. Voor een ander deel zijn de wijzigingsvoorstellen het gevolg van het voornemen van het kabinet om in dit wetsvoorstel enige bepalingen te implementeren van de (nog niet gepubliceerde) Europese Transparantierichtlijn.

Kamerstuk 2004-2005 KST80925

16-07-2003

KST69348 Regels betreffende de melding van zeggenschap en kapitaalbelang in, alsmede de melding van het geplaatste kapitaal van ter beurze genoteerde vennootschappen (Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in ter beurze genoteerde vennootschappen); Memorie van toelichting

een vernauwing van de huidige bandbreedte terzake waarvan een meldingsplicht bestaat in geval van over- of onderschrijving (tot 25 procent melding bij elke 5 procent, daarboven alle transacties melden). Daarnaast worden verbeteringen van verschillende aard aangebracht aan de hand van de ervaringen opgedaan onder het regime van de Wmz 1996.

Kamerstuk 2002-2003 KST69348

KST69346 Regels betreffende de melding van zeggenschap en kapitaalbelang in, alsmede de melding van het geplaatste kapitaal van ter beurze genoteerde vennootschappen (Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in ter beurze genoteerde vennootschappen); Voorstel van wet

een vernauwing van de huidige bandbreedte terzake waarvan een meldingsplicht bestaat in geval van over- of onderschrijving (tot 25 procent melding bij elke 5 procent, daarboven alle transacties melden). Daarnaast worden verbeteringen van verschillende aard aangebracht aan de hand van de ervaringen opgedaan onder het regime van de Wmz 1996.

Kamerstuk 2002-2003 KST69346

KST69349 Regels betreffende de melding van zeggenschap en kapitaalbelang in, alsmede de melding van het geplaatste kapitaal van ter beurze genoteerde vennootschappen (Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in ter beurze genoteerde vennootschappen); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2002-2003 KST69349